Navigácia

Obsah

Odhalenie pamätnej tabule v Šalove 25.08.2018 - Emléktábla avatás Garamsallón 2018.08.25 én

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás