Navigácia

Obsah

 

 

KOMISIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V  ŠALOVE

 

1. Komisia finančná, správy majetku obce a územného plánovania:

Eva Molnárová, poslankyňa - predseda komisie
Emília Tóthová, členka komisie
Alžbeta Čerbová, členka komisie
 
2. Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
MUDr. Imrich Beszédes, poslanec - predseda komisie
MUDr. Imrich Beszédes, člen komisie
Eva Molnárová, poslankyňa, členka komisie
Ingrid Baranyaiová, členka komisie
Tibor Kovács, člen komisie
 
3. Komisia sociálno-zdravotná a športu:
Gabriela Szabó, poslankyňa - predseda komisie
Ján Miklóš, člen komisie
Július Žemberi, člen komisie
Oto Miklóš, člen komisie
Kristián Baranyai, člen komisie
 
4. Komisia školstva, kultúry a mládeže:
Edita Bolemantová, poslankyňa - predseda komisie
Edita Töröková, členka komisie
Jolana Kotaszová, členka komisie
Fatima Muchová, členka komisie
Mgr. Eva Bényiová, členka komisie