Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Výzva na predkladanie ponúk

Vytvorenie pamätnej tabule básnikovi, významnému rodákovi Obce Šalov Vilmosovi Csontosovi. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:

V. medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov 2018

V. nemzetközi bor es lekvárverseny celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných diviakov celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
v celom katastrálnom území okresu Levice od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov - obstaranie veľkokapacitných kontajnerov" celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hronovce

Oznámenie celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca OcZ Obce Šalov

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na uvoľnený post celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávenho kraja

Nitriansky samosprávny kraj má vypracovaný "Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja".
Predmetom je riešenie motorovej (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy na území Nitrianskeho kraja.
Textovú aj grafickú časť Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja nájdete na stránke ÚNSK:
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/uzemnoplanovacie-dokumenty-a-uzemnoplanovacie-podklady-kraja celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

Meghívó celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Zápis detí do Materskej školy

Beíratkozás celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy

Beíratkozás celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ v Šalove

Pozvánka celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:

Oznam Daňového úradu Nitra, pobočka Levice

Preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie rok 2017 celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa
"Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov" celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor:

Oznam - Értesítés

Povinnosť občanov nahlásiť zmeny.
Lakosság kötelessége bejelenteni a változásokat celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:

Pozvánka - Meghívó

Meghívó: Borverseny
Pálinkaverseny celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Ponuka - Ajánlat

Ponuka - Ajánlat celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce "Obstaranie tovarov - Obstaranie štyroch veľkokapacitných kontajnerov s objemom 7 m3. V obci Šalov" celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na práce "Stojiská na zberné nádoby v obci Šalov" celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Meghívó - Karácsonyi vásár

Karácsonyi vásár celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh
strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020"
celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor:

Výzva - Felhívás

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:

Verejná vyhláška / Hirdetmény

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe
Hirdetmény - Felhívás celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:
prvá
z 5
posledná