Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - Önkormányzati választások eredményei

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - Önkormányzati választások eredményei celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre:
- voličov
- volebné komisie
- kandidátov celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Športom spoločne - Sporttal közösen

Športom spoločne - Sporttal közösen celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Oznam vlastníkom psa/psov

Povinnosť trvalého označenia psa/psov celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šalov.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor:

Obecné slávnosti

Falunapi ünnepség celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Šalov

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 2 ÚP obce Hronovce

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Vytvorenie pamätnej tabule básnikovi, významnému rodákovi Obce Šalov Vilmosovi Csontosovi. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:

V. medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov 2018

V. nemzetközi bor es lekvárverseny celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných diviakov celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
v celom katastrálnom území okresu Levice od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov - obstaranie veľkokapacitných kontajnerov" celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hronovce

Oznámenie celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca OcZ Obce Šalov

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na uvoľnený post celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávenho kraja

Nitriansky samosprávny kraj má vypracovaný "Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja".
Predmetom je riešenie motorovej (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy na území Nitrianskeho kraja.
Textovú aj grafickú časť Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja nájdete na stránke ÚNSK:
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/uzemnoplanovacie-dokumenty-a-uzemnoplanovacie-podklady-kraja celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

Meghívó celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Zápis detí do Materskej školy

Beíratkozás celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy

Beíratkozás celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ v Šalove

Pozvánka celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:

Oznam Daňového úradu Nitra, pobočka Levice

Preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie rok 2017 celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:
prvá
z 5
posledná