Navigácia

Obsah

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

Typ: ostatné
Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ, zaslať aj kópiu písomného  potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t.j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

CEHZ nespracuje udalosť  "odcudzenie" uvedenú na tlačive hlásenie zmien, hlásené kódom udalosti "40", pokiaľ nebude priložená vyššie uvedená kópia. V oznámení o odcudzení musia byť uvedené celé dvanásťmiestne identifikačné kódy všetkých odcudzených zvierat a dátum ich odcudzenia. Toto hlásenie musí byť zaslané do CEHZ poštou, nie elektronicky.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.05.2019!


Príloha

Vytvorené: 3. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2019 13:53
Autor: