Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2015

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

344/2015-1

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

11.12.2015

Poistná zmluva

11 - 411871

429,32 EUR

Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.12.2015

Poistná zmluva

11- 411872

62,88 EUR

Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.11.2015

Zmluva o dielo

199/2015/6

399,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.11.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

199/2015/007

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.11.2015

Zmluva o poskytnutí služby

360/2015

55 500,00 EUR

M&G Company s.r.o., Dr. Jána Zelenyáka 506/28, 935 61 Hronovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.11.2015

Kúpna zmluva

29-10-2015-0410V

45,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.11.2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

14/2015/§54-ŠnZ

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.11.2015

Nájomná zmluva

351/2015-1

15,00 EUR

Attila Balázs, 935 71 Šalov č. 108

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.10.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

1888/2015

1 834,40 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.10.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

15/15/012/125

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

06.10.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

78/1/2015

280,50 EUR

Zuzana Gécziová, 937 01 Malé Ludince č.12

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.09.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda 09/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.08.2015

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní

256/2015

800,00 EUR

Silvia Matuškova - MAZY, 951 61 Čifáre 227

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.07.2015

Zmluva o dielo

PV-01/2015

680,00 EUR

Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.07.2015

Zmluva o vypracovaní a predložení žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond

211/2015/4

500,00 EUR

EMB Projekt s.r.o., Gercenova 2/B, 851 01 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

06.07.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

07/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.06.2015

Zmluva o výpožičke

SITB-OO2-2015/000041-343

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.06.2015

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov

sp. č. 215/2015

16,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.05.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

05/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.04.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

4/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

3/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: