Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.05.2018

1807399

Odmena výkonným umelcom 2018

38,50 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

180225

Odvoz KO 3/2018

269,07 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

2018065

Údržba a spravovanie siete 3/2018

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

20180210

Materiál pracovné náradie

91,20 EUR

AGRO-MARKET s.r.o, Komenského 29, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

20181196

Používateľské práva k programu URBIS 2Q2018

50,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

2018010

Potraviny pre ŠJ 3/2018

209,03 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

2018009

Potraviny ŠJ 3/2018

33,52 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

1802419

Potraviny Šj

25,67 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

20180010

Školské potreby MŠ z dot. 2017

81,69 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

260218

Palivové drevo - buk

429,99 EUR

AVEXZ spol. s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

20180073

Členské na rok 2018

23,99 EUR

Ister-Granum, Széchenyi tér 11 Esztergom

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.05.2018

002322018

tabula OcU, matrika,diplom

745,91 EUR

Jozef Smrhola - OLYMP

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

1802216

Potraviny pre Šj

34,90 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

32018

Oprava UK v KD

140,00 EUR

Csuvara Gejza, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

20180486

Zber a zabezpečenie vedľajších živočíšnych produkt

20,28 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

0222439010

telekomunikačný poplatok

82,07 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

0119605640

Telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

5015800041

spracovanie PaM 22018

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.03.2018

307505

členské na rok 2018

186,50 EUR

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

20180005

Školské potreby HN ZŠ

166,00 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

20180004

Školské potreby HN MŠ

33,20 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2018

8203984519

telekomunikačný poplatok a internet

38,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2018

180688

Dodávka balenej pitnej vody

80,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

201803

Strava zamestnanci 2/2018

119,70 EUR

Školská jedáleň pri MŠ, 935 71 Šalov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.04.2018

1801806

Potraviny pre ŠJ

39,35 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: