Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.09.2018

20181074

odvoz kuchynského odpadu 6/2018

19,80 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

0222439010

telekomunikačný poplatok

56,98 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

8213128438

telekomunikačný poplatok

24,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

8211049395

telekomunikačný poplatok

44,78 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

3018930527

stravné lístky úhrada z pokladne

273,90 EUR

DOOX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

201807

strava zamestnanci 6/2018

147,00 EUR

Školská jedáleň pri MŠ, 935 71 Šalov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

1182206882

tlačivá pre ZŠ

36,41 EUR

ŠEVT a.s., Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

183156

balená pitná voda

44,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

0119605640

telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

5010800185

spracovanie PaM 6/2018

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

5590028175

služby STP AV matrika a PaM

96,79 EUR

IVES Košice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

7489669043

elektrická energia

389,26 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

1352018

Externý projektový manažment-Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom, a vybudovanie stojísk

741,72 EUR

Gemini People s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

20180552

materiál silon olej do kosačiek

173,06 EUR

AGRO-MARKET s.r.o, Komenského 29, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

7489655517

elektrická energia

457,16 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

8212099634

telekomunikačný poplatok internet

39,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

8212099666

telekomunikačný poplatok a internet

38,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

20180117

materiál kancelárske a školské potreby

198,89 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

6.34

odvoz KO odpadu 6/2018

391,92 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018026

potraviny ŠJ 7/2018

6,34 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018025

potraviny ŠJ 72018

50,26 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018224

Zabezpečenie služieb v zmysle zákona č. 124/2006 Z BOZP a OPP 2Q2018

30,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018022

potraviny šj 6/2018 dodacie listy

68,21 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018021

potraviny šj 6/2018 dodacie listy

245,70 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

20182304

systémová podpora URBIS

50,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: