Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.06.2018

7541403512

elektrická energia

457,16 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

802170657

predplatné pravda 2.polrok 2018

79,74 EUR

Slovenská pošta, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

11411871

poistenie majetku obce 2.polrok 2018

214,66 EUR

Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1804458

potraviny ŠJ pri MŠ

13,79 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2203811

doplatok za obecné noviny za rok 2018

41,60 EUR

INPROST s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

7459503875

elektrická energia VO

389,26 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.06.2018

2018018

potraviny za 5/2018

43,27 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2018019

potraviny pre ŠJ za 52018

255,78 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2018105

Údržba a spravovanie siete 52018

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1804231

potraviny pre ŠJ

19,25 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1804236

potraviny pre ŠJ

10,17 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2018155

za vykonanie kontroly prenos. hasiacich prístrojov

50,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1804019

potraviny pre ŠJ

40,05 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

0222439010

telekomunikačný poplatok

56,98 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1803830

potraviny pe ŠJ pri MŠ

34,61 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

20180552

strava zamestnanci 4/2018

138,60 EUR

Školská jedáleň pri MŠ, 935 71 Šalov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

0119605640

Telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

181899

Dodávka balenej pitnej vody

44,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

20180716

Zber a zabezpečenie vedľajších živočíšnych produkt

20,28 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

5013800085

spracovanie PaM

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

19002018

Elektronická príručka na CD Správny poriadok

13,00 EUR

Trenčiansky vzdelávcí servis

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

1803577

Potraviny ŠJ

44,23 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

20180017

Oprava VO - zásah bleskom

1 529,76 EUR

OREM ELEKTRO s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2018089

Toner do tlačiarne a batéria UPS

49,70 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

2018086

Údržba a spravovanie siete 4/2018

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: