Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.12.2018

21811056

Elektronizácia služieb miest a obcí

200,40 EUR

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

8390105235

Predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019

87,00 EUR

Wolters Kluwer, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

0222439010

Telekomunikačný poplatok

57,68 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

20181554

Odvoz kuchynského odpadu

19,80 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

1180344

Služby obce info

46,56 EUR

DATATRADE s.r.o., Moyzesova 1219/12, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

5017800272

Spracovanie PaM 10/2018

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

532018

Za dodávku a montáž plastových okien a dverí KD

13 364,47 EUR

PLAST THERM - okná s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

0119605640

Telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

8221044043

Telekomunikačný poplatok

20,71 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

1808113

Potraviny ŠJ

43,17 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

185809

Dodávka balenej pitnej vody

48,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

8219974600

Telekomunikačný poplatok

38,60 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

8219974565

Telekomunikačný poplatok

41,69 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

2018189

spravovanie siete 10/2018

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

18604331

Spravodajca vo verejnej správe

143,76 EUR

VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

181101

Odvoz odpadu 10/2018

229,42 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

7459660782

Elektrická energia VO

389,26 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2018

7459652763

Elektrická energia

457,16 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

1807901

Potraviny ŠJ

18,63 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

2018031

Potraviny ŠJ dodací list 10/2018

64,30 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

2018032

Potraviny Šj dodacie listy 10/2018

307,28 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

120180533

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ-kniha

55,80 EUR

Ballux spol s.r.o., Banská Štiavnica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

20180198

Školské potreby HN MŠ

16,60 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

20180199

Školské potreby ZŠ

166,00 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.11.2018

952018

Kontrola a čistenie komína MŠ

15,00 EUR

Kominárstvo Marian Vyskok, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: