Navigácia

Obsah

Formuláre

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 204x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 141x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. Stiahnuté: 120x

Stránka