Navigácia

Obsah

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka.PDF Stiahnuté: 11x | 07.03.2024

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Uznesenie zverejnenie

uznesenie zverejnenie 14.12.2023.docx Stiahnuté: 19x | 15.12.2023

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka-Meghívó.PDF Stiahnuté: 26x | 05.12.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu KČ na I. P 2024- Šalov.pdf Stiahnuté: 26x | 29.11.2023

Pozvánka 6. zasadnutie 13.10.2023- preložené na deň 16.10.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.10.13-elnapolva 2023.10.16 -ra

Pozvánka 6. zasadnutie 13.10.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.10.13

Zápisnica 16.10.2023

Zápisnica z 16.10.2023.docx Stiahnuté: 16x | 17.10.2023

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie 16.10.2023.docx Stiahnuté: 31x | 17.10.2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania prev. a evid. oznámení.PDF Stiahnuté: 41x | 17.10.2023

Dodatok č. 3 k VzN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 3 k VzN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 3.PDF Stiahnuté: 26x | 17.10.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je preložené na deň 16.10.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je preložené na deň 16.10.2023/ A testuleti ulés elnapolva 2023.10.16 -ra

Pozvánka 13.10.2023.PDF Stiahnuté: 31x | 13.10.2023

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023-zrušené- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28-elmarad

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Zrušené Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28- elmarad

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Zrušené Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28 - elmarad Obecné zastupiteľstvo zvolané na deň 28.09.2023 je zrušené. A 6. testületi üllés 2023.09.28 - án elmarad.

Pozvánka-28.09.2023.PDF Stiahnuté: 47x | 28.09.2023

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5. testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5.testuleti ullésre 2023.06.27.

Zámer prevodu parcely

Zámer.PDF Stiahnuté: 47x | 28.06.2023

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie 27.6.2023.docx Stiahnuté: 45x | 06.07.2023

Zápisnica 27.06.2023

Zápisnica 27.06.2023

Zápisnica 1-27.6.2023.docx Stiahnuté: 44x | 06.07.2023

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5. testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5.testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka.PDF Stiahnuté: 48x | 19.06.2023

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA ZA ROK 2022

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Výročná správa 2022.docx Stiahnuté: 40x | 06.06.2023

Návrh -Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2022

Návrh -Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2022/Javaslat - A község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása

Návrh- Záverečný účet Obce Šalov za rok 2022/Javaslat - A község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása

Návrh- Záverečný účet Obce Šalov za rok 2022/Javaslat - A község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása

Záverečný účet 2022.docx Stiahnuté: 36x | 06.06.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov-Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov-Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov-Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov-Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Šalov.PDF Stiahnuté: 46x | 02.06.2023

Pozvánka 4. zasadnutie 10.05.2023- Meghívó a testuleti ullésre 2023.05.10

Zápisnica 10.05.2023

Zápisnica 10.05.2023

Zápisnica 1.docx Stiahnuté: 47x | 23.05.2023

Uznesenie 10.05.2023

Uznesenie 10.05.2023

Uznesenie zverejnenie.docx Stiahnuté: 49x | 23.05.2023

Pozvánka 4. zasadnutie 10.05.2023- Meghívó a testuleti ulésre 2023.05.10

Pozvánka 4. zasadnutie 10.05.2023- Meghívó a testuleti ulésre 2023.05.10

POzvánka -Meghívó.PDF Stiahnuté: 47x | 05.05.2023

Stránka