Navigácia

Obsah

Pozvánka 9. zasadnutie 24.06.2024- Meghívó a 9. testuleti ullésre 2024.06.24

Pozvánka 9. zasadnutie 24.06.2024- Meghívó a 9. testuleti ullésre 2024.06.24

Pozvánka 9. zasadnutie 24.06.2024- Meghívó a 9. testuleti ullésre 2024.06.24

Pozvánka 9. zasadnutie 24.06.2024- Meghívó a 9. testuleti ullésre 2024.06.24

Pozvánka 9.zasadunie.PDF Stiahnuté: 14x | 18.06.2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov -II. polrok 2024-Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov - II. polrok 2024 - Főellenőr elenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov - II. polrok 2024/Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov - II. polrok 2024/Főellenőr ellenőrzési tevékenységi tervének tervezete a második félévre 2024

Návrh Plán HK II P 2024 Šalov.pdf Stiahnuté: 7x | 12.06.2024

Návrh - Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2023

Návrh - Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2023

Návrh - Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2023

Návrh - Záverečný účet Obce ŠALOV za rok 2023

Návrh -Záverečný účet 2023.docx Stiahnuté: 9x | 03.06.2024

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Zápisnica 15.03.2024

Zápisnica 15.03.2024

Zápisnica 15.3.2024.docx Stiahnuté: 43x | 20.03.2024

uznesenie 15.03.2024

uznesenie 15.03.2024

uznesenie zverejnenie 15.3.2024.docx Stiahnuté: 39x | 20.03.2024

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka 8. zasadnutie 15.03.2024- Meghívó a 8. testuleti ullésre 2024.03.15

Pozvánka.PDF Stiahnuté: 54x | 07.03.2024

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Uznesenie zverejnenie

uznesenie zverejnenie 14.12.2023.docx Stiahnuté: 61x | 15.12.2023

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka 7. zasadnutie 14.12.2023- Meghívó a 7. testuleti ullésre 2023.12.14

Pozvánka-Meghívó.PDF Stiahnuté: 65x | 05.12.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2024 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2024

Návrh plánu KČ na I. P 2024- Šalov.pdf Stiahnuté: 64x | 29.11.2023

Pozvánka 6. zasadnutie 13.10.2023- preložené na deň 16.10.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.10.13-elnapolva 2023.10.16 -ra

Pozvánka 6. zasadnutie 13.10.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.10.13

Zápisnica 16.10.2023

Zápisnica z 16.10.2023.docx Stiahnuté: 56x | 17.10.2023

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie 16.10.2023.docx Stiahnuté: 67x | 17.10.2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania prev. a evid. oznámení.PDF Stiahnuté: 82x | 17.10.2023

Dodatok č. 3 k VzN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 3 k VzN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 3.PDF Stiahnuté: 64x | 17.10.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je preložené na deň 16.10.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je preložené na deň 16.10.2023/ A testuleti ulés elnapolva 2023.10.16 -ra

Pozvánka 13.10.2023.PDF Stiahnuté: 71x | 13.10.2023

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023-zrušené- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28-elmarad

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Zrušené Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28- elmarad

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28

Pozvánka 6. zasadnutie 28.09.2023- Zrušené Meghívó a 6. testuleti ullésre 2023.09.28 - elmarad Obecné zastupiteľstvo zvolané na deň 28.09.2023 je zrušené. A 6. testületi üllés 2023.09.28 - án elmarad.

Pozvánka-28.09.2023.PDF Stiahnuté: 85x | 28.09.2023

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5. testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5.testuleti ullésre 2023.06.27.

Zámer prevodu parcely

Zámer.PDF Stiahnuté: 79x | 28.06.2023

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie

Uznesenie zverejnenie 27.6.2023.docx Stiahnuté: 83x | 06.07.2023

Zápisnica 27.06.2023

Zápisnica 27.06.2023

Zápisnica 1-27.6.2023.docx Stiahnuté: 82x | 06.07.2023

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5. testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka 5. zasadnutie 27.06.2023- Meghívó a 5.testuleti ullésre 2023.06.27

Pozvánka.PDF Stiahnuté: 87x | 19.06.2023

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA ZA ROK 2022

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Návrh - INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ŠALOV/Javaslat - A KÖZSÉG EGYEDI ÉVI BESZÁMOLÓJA

Výročná správa 2022.docx Stiahnuté: 79x | 06.06.2023

Stránka