Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

Deň detí-Gyermeknap

Deň detí-Gyermeknap celý text

ostatné | 17. 6. 2021 | Autor:

Vážení občania -Tisztelt lakosok

Vážení občania -Tisztelt lakosok celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 212 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 212 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 212 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 212 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor:

Testovanie -Tesztelés

Testovanie-Tesztelés COVID-19

celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor:

Vyčistime si Slovensko -Tisztítsuk meg Szlovákiát

Vyčistime si Slovensko -Tisztítsuk meg Szlovákiát celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 208 -as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 208 -as számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 207 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 207 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 207 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 207 -es számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 206 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 206 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 206 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 206 -os számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 205 -ös számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 205 -ös számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Uznesenie vlády SR č. 260

Uznesenie vlády SR č. 260 celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID-19

Testovanie-Tesztelés COVID-19 celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 204 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 204 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 204 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 204 -es számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 203 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 203 -as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 203 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 203 -as számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 202

VYHLÁŠKA č. 202 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 202 -es számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID -19

Testovanie-Tesztelés COVID -19 celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 199 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 199 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 199 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 199 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 196 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 196 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 196 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 196 -os számú Hirdetménye celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID-19

Testovanie-Tesztelés COVID-19 celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 195 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 195 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 195 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 195 -os számú Hirdetménye celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 194 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 194 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 194 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 194 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID-19

Testovanie-Tesztelés COVID-19 celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 187 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 187 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 187
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 186 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 186 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 186
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 176 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 176 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 176
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 175 -ös számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 175
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 z 16. apríla 2021

UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 z 16. apríla 2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

Zmena režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Nitrianskeho kraja Helyközi autóbuszok menetrend változásai a Nyitrai megyében

Zmena režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Nitrianskeho kraja
Helyközi autóbuszok menetrend változásai a Nyitrai megyében

celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID-19

Testovanie - Tesztelés COVID -19 celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor:

Zápis-Beíratás

Zápis-Beíratás celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor:

Testovanie -Tesztelés COVID-19

Testovanie -Tesztelés COVID-19 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 11
posledná