Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Centrum právnej pomoci


ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

A tűzbiztonság általános alapelvei az aratási időszakban a tűzkárok megelőzése erdekében.

celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl-september 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
július - szeptember 2020
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO

Intészkedések az AMO betegség ellenőrzésének és megelőzésének biztosítására celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor:

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020 celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés visszavonása celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - 2.6.2020

A Közegészségügyi hivatal rendeletei celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - 19.5.2020

A Közegészségügyi hivatal rendeletei celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenie zastupiteľstva a pohreby

A Közegészségügyi hivatal rendelete - önkormányzati ülésekkel és temetésekkal kapcsolatos rendelet celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Rúška - Szájmaszk

Od stredy 22 apríla 2020 sa zmenil čas vyhradený na nákupy dôchodcov, ktorý je stanovený od pondelka do piatku od 9.00 hod. do 11.00 hod. s výnimkou soboty. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať.

2020 április 22 - én, szerdán megváltozot a nyugdíjasok számára a bevásárlásra fenntartott idő, amely ezentúl hétfőtől péntekig 9 től 11 óráig tart, szombat kivételével. Egyéb időpontokban a nyugdíjasok nem léphetnek be az üzletekbe.celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie pre nosenie rúšok

Szájmaszk viselése celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Plán opatrení "Niečo za niečo"

"Valamit valamiért" terv celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Výzva predsedu krízového štábu OÚ Nitra

A Nyitrai Járasi Hivatal válságstábja elnökének felhívása celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády SR - Kormányhatározat

Obmedzenie pohybu občanov - Lakosok mozgásának korlátozása celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

Seniori - Idősek

Povedzme STOP podvodníkom - Mondjunk NEMET a csalóknak celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
google-play-download

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do prvého ročníka - Beíratkozás az alapiskola első osztályba celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Tűzveszélyre vonatkozó figyelmesztetés

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Tűzveszélyre vonatkozó figyelmesztetés celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:

Dôležité - Fontos

Koronavírus celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Nahlásenie karantény - A karantén bejelentése

Nahlásenie karantény - A karantén bejelentése celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020

Zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Na úrady si už nemusíte nosiť

Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Arcvédő maszk a lakosoknak

Garamsalló lakossága megkapták az arcvédő maszkot.
Kérjük a lakosságot, hogy védjék magukat és környezetüket. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Ochranné rúška pre obyvateľov

Obyvatelia obce Šalov obdržali ochranné rúška zabezpečené miestnou samosprávou.
Prosíme občanov, aby chránili seba aj svoje okolie. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná