Navigácia

Obsah

https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-cinnosti-prevadzok-a-organizacii-hromadnych-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 289 és 290-es számú Hirdetményei, melyek 2021.12.10-től érvényesek.
Úrad verejného zdravotníctva zverejnil dve nové vyhlášky k činnosti prevádzok a hromadných podujatí.

 

https://www.zmos.sk/rokovania-obecnych-zastupitelstiev-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-platny-od-pondelka-22-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

http://www.uvzsr.sk/

 

http://korona.gov.sk/

 

Koronavírus a Slovensko - Koronavírus a Slovensko

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

Informácia pre verejnosť "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"-Tájékoztatás a nyilvánosság számára " Nyitra térségének területi terve"

Informácia pre verejnosť "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"-
Tájékoztatás a nyilvánosság számára " Nyitra térségének területi terve" celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 2 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 2-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 2 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 2-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor:

Vážení občania-Tisztelt lakosok

Vážení občania-Tisztelt lakosok celý text

ostatné | 11. 1. 2022 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 1 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 1-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 1 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 1-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 11. 1. 2022 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 311 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 311-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 311 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 311-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 12. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 310 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 310-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 310 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 310-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 12. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 309 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 309-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 309 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 309-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 12. 2021 | Autor:

Zámer obce prenajať majetok obce - pozemky na poľnohospodárske účely spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát mezőgazdasági célra figyelmet érdemlő módon bérbe adja

Zámer obce prenajať majetok obce - pozemky na poľnohospodárske účely spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát mezőgazdasági célra figyelmet érdemlő módon bérbe adja
celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor:

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor:

Nahlásenie zmien k miestnych poplatkom / A helyi adók változásainak bejelentése

Nahlásenie zmien k miestnych poplatkom

A helyi adók változásainak bejelentése celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január - marec 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - március 2022

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január - marec 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - március 2022 celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor:

Vianočné prázdniny -Téli szünidő

Vianočné prázdniny -Téli szünidő celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 307 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 307-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 307 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 307-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 306 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 306-os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 306 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 306-os számú Hirdetménye celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor:

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumnetu/Hirdetmény a Nyitrai Térség tárgyalásának Területrendezési Terv Koncepciójáról és a Stratégiai Dokumentum Értékelési jelentése

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumnetu/Hirdetmény a Nyitrai Térség tárgyalásának Területrendezési Terv Koncepciójáról és a Stratégiai Dokumentum Értékelési jelentése celý text

ostatné | 13. 12. 2021 | Autor:

Nemocnica AGEL Levice oznamuje termín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19-A Lévai AGEL kórház értesítése a COVId-19 védőoltásra

Nemocnica AGEL Levice oznamuje termín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19-A Lévai AGEL kórház értesítése a COVId-19 védőoltásra celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2022 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2022 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2022 . celý text

ostatné | 3. 12. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 268 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 268-as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 268 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 268-as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor:

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty)a od pondelka 29.11.2021(prevádzky, hromadné podujatia,dýchacie cesty) Tájékoztató az érvényes ÚVZ szabályzatról 2021.11.25-től csütörtöktől (üzem,

Infor. k vyhláškam ÚVZ platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromadné poduj.,dýchacie cesty)a od 29.11.2021(povinný režim OTP)
Tájékoztató az érvényes ÚVZ szabályzatról 2021.11.25-től csütörtöktől (üzem, tömegrendezvények, légutak) és 2021.11.29-től hétfőtől (kötelező OTP-rendszer a munkahelyen)
celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 264 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 264-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 264 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 264-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 263 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 263-as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 263 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 263-as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 262 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 262-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 262 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 262-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 261 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 261-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 261 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 261-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

Petícia za pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty R7 južným regiónom Slovenska-Petíció az R7-es gyorsforgalmi út építésének folytatásáért Szlovákia déli régióján keresztül

Petícia za pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty R7 južným regiónom Slovenska-Petíció az R7-es gyorsforgalmi út építésének folytatásáért Szlovákia déli régióján keresztül celý text

ostatné | 24. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 260 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 260-as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 260 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 260-as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor:

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromadné podujatia)/Tájékoztató a Szlovák Köztársaság Kormánya Közlönyében megjelent új rendeletekről (műveletek, tömegrendezvények)

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR
(prevádzky, hromadné podujatia)-Tájékoztató a Szlovák Köztársaság Kormánya Közlönyében megjelent új rendeletekről (műveletek, tömegrendezvények)


celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 259 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 259-es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 259 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 259-es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 258 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 258-as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 258 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 258-as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor:

Dočasné uzatvorenie prevádzky materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí -Óvoda ideiglenes bezárása a gyermekek fokozott megbetegedése miatt

Dočasné uzatvorenie prevádzky materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí -Óvoda ideiglenes bezárása a gyermekek fokozott megbetegedése miatt celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:

Prerušenie školského vyučovania od 16.11.2021 do 19.11.2021/Az iskolai tanítás megszakítása 2021.11.16-2021.11.19-ig

Prerušenie školského vyučovania od 16.11.2021 do 19.11.2021/Az iskolai tanítás megszakítása 2021.11.16-2021.11.19-ig celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 13
posledná