Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

Vianočný pozdrav- Karácsonyi üdvözlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejné pripomienkovanie návrhu 

Vážení občania,

obec vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Šalov na roky 2022 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť a strategická časť. Strategická časť obsahuje návrh vízie a návrhy stratégie rozvoja obce, ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich  rokoch.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHSR  odvodené prioritné oblasti a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať na dole uvedenom formulári na adresu  obecného úradu do 3.11.2022 do 12.00 hod.

Návrh PHRSR SALOV 22-27 (4.16 MB)

formulár - pripomienkovanie PHRSR ŠALOV (20.27 kB)

 

 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šalov na roky 2022-2027

Vážený obyvateľia

Obec Šalov v súčasnom období pripravuje strategický dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šalov na roky 2022 -2027.

Dotazníky v tlačenej podobe budú pripravené na obecnom úrade.

Touto cestou by sme Vás chceli osloviť o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Dotazník pre obyvateľov :https://forms.gle/RG8a5PjnkAN8K9SN8

Dotazník pre podnikateľov, organizácie, združenie, spolky:https://forms.gle/VC1DKSmdjj9AnWSR9

Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska - Értesítés ideiglenes menedékjoggal rendelkező személyek lakcímváltozásáról

Bratislava – 1. apríla 2022 Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022,  na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

https://www.zmos.sk/vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach

 

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

 

Aktuality  k  možnostiam humanitárnej pomoci:

 

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine.
Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Leviciach organizuje zbierku pre obyvateľov Ukrajiny.
Zbierka v Želiezovciach bude prebiehať v Dome kultúry, Mierová 40, denne od 8:00 do 16:00 hod. Informácie poskytne Mestský úrad v Želiezovciach na čísle 0905 306 057. 

V rámci zbierky je možné priniesť:


- deky, spacie vaky
- termosky
- balené jednorazové vody
- trvanlivé mlieko
- trvanlivé potraviny (plechovky, konzervy, paštéty, balené trvanlivé pečivo)
- WC papier, papierové vreckovky
- vlhčené obrúsky
- detské mlieko, detské kaše
- detské plienky, detské fľašky, cumle
- krabičkové mliečka a džúsy, piškóty
- základné lieky (proti bolesti, detské sirupčeky, detské krémy)


NEZBIERA sa oblečenie, potraviny v sklenených obaloch, paplóny, vankúše, periny, veci v už otvorených obaloch, pečivo. Rovnako sa zatiaľ nezbierajú zdravotnícke potreby. Prosíme vás rešpektovať tieto pokyny. ĎAKUJEME !!!

UPOZORNENIE: Finančnú pomoc priamo nezbierame, prostriedky je možné poslať na centrálny účet Slovenského červeného kríža, ktorého číslo nájdete na webovej aj facebookeovej stránke.

 

 

 

Mesto Levice, Okresný úrad Levice a Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizujú odber krvi s názvom
 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

v utorok 8. 3. 2022 od 7:00 do 12:00 hod. v Športovej hale v Leviciach (Turecký rad 5, Levice). Účasť je nutné vopred nahlásiť na: 0902 891 597 alebo peter.bencek@levice.sk

Formulár pre záujemcov o pomoc Ukrajine (fyzické osoby, podnikateľské subjekty):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linky na webové stránky určené na pomoc Ukrajine:

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

 

 

A humanitárius  segély  aktuális lehetőségei

 

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása transzparens számlát nyitott Ukrajna megsegítésére.
A transzparens számla címe és száma:
ZMOS_POMOC_UKRAJINE SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

A Szlovák Vöröskereszt lévai területi egylete gyűjtést szervez Ukrajna lakosságának.


A gyűjtés Zselízen a városi művelődési otthonban lesz (Béke u. 40), naponta 8:00-tól 16:00 óráig. Bővebb tájékoztatást a Zselízi Városi Hivatal nyújt a 0905 306 057- es telefonszámon.

 

Adományozni lehet:


– takaró, hálózsák
– termosz
– csomagolt ivóvíz
– tartós tej
– tartós élelmiszer (dobozos, konzerv, pástétom, csomagolt tartós sütemény)
– WC papír, papír zsebkendő
– nedves törlőkendő
– tejalapú tápszer, gyerek-kása
– pelenka, cumisüveg, cumi
– dobozos tej és gyümölcslé, piskóta
– alapvető gyógyszerek (fájdalomcsillapító, gyermek-szirupok és - krémek).

NEM gyűjtenek ruházatot, üvegben tárolt élelmiszert, paplanokat és párnákat, felnyitott
csomagolású tárgyakat, péksüteményt és egyelőre egészségügyi kellékeket.
Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat.

KÖSZÖNJÜK !!!


FIGYELEM: 

Pénzbeli támogatást közvetlenül nem gyűjtünk, a forrásokat a Szlovák Vöröskereszt központi számlájára lehet utalni, melynek száma a honlapon és Facebook oldalon található.


2022. március 8-án, kedden 7:00-től 12:00 óráig a lévai sportcsarnokban (Léva, Török sor 5).
A részvételt előzetesen jelezni kell itt: 0902 891 597 vagy peter.bencek@levice.sk

 

Űrlap a segíteni szándékozóknak(magánszemélyek, vállalkozók):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linkek az Ukrajna megsegítésére létesült szlovákiai honlapokra:

 

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Vércsepp Ukrajnáért

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-cinnosti-prevadzok-a-organizacii-hromadnych-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 289 és 290-es számú Hirdetményei, melyek 2021.12.10-től érvényesek.
Úrad verejného zdravotníctva zverejnil dve nové vyhlášky k činnosti prevádzok a hromadných podujatí.

 

https://www.zmos.sk/rokovania-obecnych-zastupitelstiev-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-platny-od-pondelka-22-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

http://www.uvzsr.sk/

 

http://korona.gov.sk/

 

Koronavírus a Slovensko - Koronavírus a Slovensko

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Oznam Felhívás

Oznam -Felhívás celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor:

Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa - Felhívás a gyermek torvényes képviseloje részére

Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa - Felhívás a gyermek törvényes képviselője részére celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor:

Informácia pre verejnosť- Tájékoztatás a nyilvánosság számára

Informácia pre verejnosť- Tájékoztatás a nyilvánosság számára celý text

ostatné | 13. 1. 2023 | Autor:

Výzva a upozornenie od Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava -A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása és figyelmeztetése

Výzva a upozornenie od Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava - A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása és figyelmeztetése. celý text

ostatné | 29. 12. 2022 | Autor:

Oznam - Felhívás

Oznam - Felhívás celý text

ostatné | 28. 12. 2022 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január- marec 2023 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - március 2023

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január- marec 2023 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - március 2023 celý text

ostatné | 27. 12. 2022 | Autor:

Informácia pre verejnosť "- "Tájékoztatás a nyilvánosság számára"

Informácia pre verejnosť - Tájékoztatás a nyilvánosság számára
" Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027" celý text

ostatné | 27. 12. 2022 | Autor:
Vianočny pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianočny pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianočny pozdrav - Karácsonyi üdvözlet celý text

ostatné | 21. 12. 2022 | Autor:

Nahlásenie zmien k miestnym daniam a miestneho poplatku za KO a DSO a výzva na zaplatenie nedoplatkov -A helyi adók a települési hulladék és a építési törmelék helyi illeték változásainak bejelentése és a adóhátralék törlesztése.

Nahlásenie zmien k miestnym daniam a miestneho poplatku za KO a DSO a výzva na zaplatenie nedoplatkov -A helyi adók a települési hulladék és a építési törmelék helyi illeték változásainak bejelentése és a adóhátralék kifizetésének törlesztése.

celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor:

Inflačná pomoc II. - Inflációs segély II.

Inflačná pomoc II. - Inflációs segély II.
Kto má na ňu nárok a ako o ňu požiadať?-Ki jogosult erre és hogyan igényelhető? celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor:

"Informácia pre verejnosť "- "Tájékoztatás a nyilvánosság számára"

"Informácia pre verejnosť "- "Tájékoztatás a nyilvánosság számára"
Oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumnetu celý text

ostatné | 28. 11. 2022 | Autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2023 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. POLROK 2023 -A Főellenőr tervezett tevékenységi terve az I. FÉLÉVRE 2023 celý text

ostatné | 28. 11. 2022 | Autor:

"Informácia pre verejnosť "- "Tájékoztatás a nyilvánosság számára"

"Informácia pre verejnosť "- "Tájékoztatás a nyilvánosság számára" celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor:
#

Oznámenie- Felhívás

Oznámenie- Felhívás celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor:
Školenie

Školenie " Počítač pre každého" - Iskolázás " Számítógép mindenkinek"

Školenie " Počítač pre každého" - Iskolázás " Számítógép mindenkinek" celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor:

LUXUS, ktorý si môžete dovoliť- LUXUS, amit megengedhet magának

LUXUS, ktorý si môžete dovoliť- LUXUS, amit megengedhet magának celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 - Önkormányzati választások eredményei 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 Šalov - Önkormányzati választások eredményei 2022 Garamsalló celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ostatné | 31. 10. 2022 | Autor:

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor:

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím - A fűtési szezonhoz kapcsolódó tűzveszély

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím - A fűtési szezonhoz kapcsolódó tűzveszély

celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő j

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő jelöltek listája celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október -december 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása október- december 2022

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október- december 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása október - december 2022 celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -Fokozott tűzveszély időszakának visszavonása

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -Fokozott tűzveszély időszakának visszavonása celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor:

Vážení občania - Tisztelt lakosok

Zmena v stavebnom zákone - Változás a építésügyi törvényben celý text

ostatné | 4. 8. 2022 | Autor:
Obecné slávnosti Šalov 2022 - Falunapi Ünnepség Garamsalló 2022 1

Obecné Slávnosti Šalov 2022 - Falunapi Ünnepség Garamsalló 2022

Obecné Slávnosti Šalov 2022 - Falunapi Ünnepség Garamsalló 2022 celý text

ostatné | 4. 8. 2022 | Autor:

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri-
Intézkedések az afrikai sertéspestis vadállományban való terjedésének megakadályozására és megelőzésére

celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor:

Inflačná pomoc -Inflációs segély

Inflačná pomoc -Inflációs segély
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? - Hogyan lehet igényelni és ki a jogosult? celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s VJM-Alapiskola Šalov-Álláspályázat kihirdetése a Garamsallói Alapiskola igazgatói posztjára

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s VJM-Alapiskola Šalov-Álláspályázat kihirdetése a Garamsallói Alapiskola igazgatói posztjára celý text

ostatné | 28. 6. 2022 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl - september 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása július - szeptember 2022

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl - september 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása július - szeptember 2022 celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor:
Voľby do Samospráv a Samosprávnych krajov - Megyei és Önkormányzati választások 2022 1

Voľby do Samospráv a Samosprávnych krajov - Megyei és Önkormányzati választások 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h celý text

ostatné | 15. 6. 2022 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 35 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 35-ös számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 35 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 35-ös számú Hirdetménye celý text

ostatné | 10. 6. 2022 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 15
posledná