Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok (14.9.2020) - A Közegészségügyi hivatal rendelete a szájmaszk használatához (2020.09.14)

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok
A Közegészségügyi hivatal rendelete a szájmaszk használatához celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés visszavonása celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - A Közegészségügyi hivatal rendeleteii

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - "Prevádzky"
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Rúška"
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Hranice, domáca izolácia.."
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -
"Zamestnávateľ" celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Áramszolgáltatás megszakítása celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Čo robiť po príchode zo zahraničia

COVID 19 celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor:
#

Oznam - Tájekoztató

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Halottasház környékének felújítása és modernizálása celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.07.2020

Áramszolgáltatás megszakítása celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov- Halottasház környékének felújítása és modernizálása

Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov
Halottasház környékének felújítása és modernizálása celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

Centrum právnej pomoci


ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

A tűzbiztonság általános alapelvei az aratási időszakban a tűzkárok megelőzése erdekében.

celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl-september 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
július - szeptember 2020
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO

Intészkedések az AMO betegség ellenőrzésének és megelőzésének biztosítására celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor:

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020 celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés visszavonása celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - 2.6.2020

A Közegészségügyi hivatal rendeletei celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - 19.5.2020

A Közegészségügyi hivatal rendeletei celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR - opatrenie zastupiteľstva a pohreby

A Közegészségügyi hivatal rendelete - önkormányzati ülésekkel és temetésekkal kapcsolatos rendelet celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Rúška - Szájmaszk

Od stredy 22 apríla 2020 sa zmenil čas vyhradený na nákupy dôchodcov, ktorý je stanovený od pondelka do piatku od 9.00 hod. do 11.00 hod. s výnimkou soboty. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať.

2020 április 22 - én, szerdán megváltozot a nyugdíjasok számára a bevásárlásra fenntartott idő, amely ezentúl hétfőtől péntekig 9 től 11 óráig tart, szombat kivételével. Egyéb időpontokban a nyugdíjasok nem léphetnek be az üzletekbe.celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie pre nosenie rúšok

Szájmaszk viselése celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Plán opatrení "Niečo za niečo"

"Valamit valamiért" terv celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Výzva predsedu krízového štábu OÚ Nitra

A Nyitrai Járasi Hivatal válságstábja elnökének felhívása celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády SR - Kormányhatározat

Obmedzenie pohybu občanov - Lakosok mozgásának korlátozása celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

Seniori - Idősek

Povedzme STOP podvodníkom - Mondjunk NEMET a csalóknak celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
google-play-download

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do prvého ročníka - Beíratkozás az alapiskola első osztályba celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná