Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Testovanie COVID-19/6.3.2021

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Áramszolgáltatás megszakítása celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19/27.02.2021

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19 /20.2.2021

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID - 19 13.2.2021

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:

Vyhláška č. 47 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 47 -es számú Hirdetménye, mely intészkedéseket rendel el a közegészségügyi vészhelyzet idejére a munkáltatók munkahelyeire és üzemrészlegei területére történő beléptetési rend vonatkozásában

celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19/ 6. februára 2021

COVID-19 tesztelés
2021.február 6-án celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Vyhláška č. 36 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 47 -es számú Hirdetménye, mely intészkedéseket rendel el a közegészségügyi vészhelyzet idejére a munkáltatók munkahelyeire és üzemrészlegei területére történő beléptetési rend vonatkozásában celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:

Testovanie na COVID-19 / COVID-19 tesztelés

Testovanie 30.januára 2021
Tesztelés 2021. január 30-án celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Testovanie na COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Testovanie COVID 19, 23.01.2021
Tesztelés COVID 19 , 2021. január 23-án celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor:

Dôležité - Fontos

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že v období od 1.1.2021 až do odvolania nie sú úradné hodiny
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom:
Tel.: 036/779 11 21
email: info@salov.sk

MUNKAIDŐ VÁLTOZÁS

A Szlovák Köztársaság kormányának 808 számú határozata alapján a szigorúbb járványügyi helyzet végett Szlovákiában, munkaidő változás történt a helyi községi hivatalban 2021.01.01.- től visszavonásig nincs ügyfélfogadás. Ezért megkérjük önöket halaszthatatlan hivatalos ügyeiket telefonon vagy e-mailben próbálják elintézni:

Tel.: 036/779 11 21
Email: info@salov.sk celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor:

Vyhláška Regionálného úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Vyhláška Regionálného úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:

Nahlásenie zmien k miestnych poplatkom

A helyi adók változásainak bejelentése celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor:
#

VIANOČNÝ POZDRAV - KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

VIANOČNÝ POZDRAV - KARÁCSONYI ÜDVÖZLET celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16.12.2020 k obmedzeniu pohybu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.804 zo 16.12.2020
k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Oznam Sociálnej poisťovne

Oznam Sociálnej poisťovne celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január - marec 2021

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
január - március 2021 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Vianočné prázdniny - Karácsonyi szünet


ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:

Prehľad odberných miest-testovanie antigénovými testami

Prehľad odberných miest-testovanie antigénovými testami celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor:

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TSP) - Álláspályázat

Výberové konanie - Álláspályázat celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor:

Zámer obce prenajať majetok obce - nebytový priestor spôsobom hodného zreteľa

Az önkormányzat szándéka, hogy megfontolásra bérbe adja az önkormányzat ingatlanát - nem lakóterületet celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

SOS dotácia

SOS dotácia
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:

Mobilné odberné miesta

Mobil tesztelő állomások celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor:

Prerušenie prevádzky materskej školy

Obec Šalov ako zriaďovateľ Materskej školy s VJM–Óvoda Šalov, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materskej školy na obdobie
od 6.11. 2020 do 9.11. 2020 (2 dni)t.j. počas jesenných školských prázdnin z dôvodu nedostatku detí .


celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Pokyny k testovaniu - Tájekoztató a testeléshez

Pokyny k testovaniu - Tájekoztató a testzteléshez
Koordinačné pokyny- Koordinációs utmutató
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Opatrenia - Intészkedés

Obmedzenie pohybu - Kijárási tilalom celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 9
posledná