Navigácia

Obsah

Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska - Értesítés ideiglenes menedékjoggal rendelkező személyek lakcímváltozásáról

Bratislava – 1. apríla 2022 Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022,  na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

https://www.zmos.sk/vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach

 

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

 

Aktuality  k  možnostiam humanitárnej pomoci:

 

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine.
Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Leviciach organizuje zbierku pre obyvateľov Ukrajiny.
Zbierka v Želiezovciach bude prebiehať v Dome kultúry, Mierová 40, denne od 8:00 do 16:00 hod. Informácie poskytne Mestský úrad v Želiezovciach na čísle 0905 306 057. 

V rámci zbierky je možné priniesť:


- deky, spacie vaky
- termosky
- balené jednorazové vody
- trvanlivé mlieko
- trvanlivé potraviny (plechovky, konzervy, paštéty, balené trvanlivé pečivo)
- WC papier, papierové vreckovky
- vlhčené obrúsky
- detské mlieko, detské kaše
- detské plienky, detské fľašky, cumle
- krabičkové mliečka a džúsy, piškóty
- základné lieky (proti bolesti, detské sirupčeky, detské krémy)


NEZBIERA sa oblečenie, potraviny v sklenených obaloch, paplóny, vankúše, periny, veci v už otvorených obaloch, pečivo. Rovnako sa zatiaľ nezbierajú zdravotnícke potreby. Prosíme vás rešpektovať tieto pokyny. ĎAKUJEME !!!

UPOZORNENIE: Finančnú pomoc priamo nezbierame, prostriedky je možné poslať na centrálny účet Slovenského červeného kríža, ktorého číslo nájdete na webovej aj facebookeovej stránke.

 

 

 

Mesto Levice, Okresný úrad Levice a Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizujú odber krvi s názvom
 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

v utorok 8. 3. 2022 od 7:00 do 12:00 hod. v Športovej hale v Leviciach (Turecký rad 5, Levice). Účasť je nutné vopred nahlásiť na: 0902 891 597 alebo peter.bencek@levice.sk

Formulár pre záujemcov o pomoc Ukrajine (fyzické osoby, podnikateľské subjekty):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linky na webové stránky určené na pomoc Ukrajine:

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

 

 

A humanitárius  segély  aktuális lehetőségei

 

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása transzparens számlát nyitott Ukrajna megsegítésére.
A transzparens számla címe és száma:
ZMOS_POMOC_UKRAJINE SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

A Szlovák Vöröskereszt lévai területi egylete gyűjtést szervez Ukrajna lakosságának.


A gyűjtés Zselízen a városi művelődési otthonban lesz (Béke u. 40), naponta 8:00-tól 16:00 óráig. Bővebb tájékoztatást a Zselízi Városi Hivatal nyújt a 0905 306 057- es telefonszámon.

 

Adományozni lehet:


– takaró, hálózsák
– termosz
– csomagolt ivóvíz
– tartós tej
– tartós élelmiszer (dobozos, konzerv, pástétom, csomagolt tartós sütemény)
– WC papír, papír zsebkendő
– nedves törlőkendő
– tejalapú tápszer, gyerek-kása
– pelenka, cumisüveg, cumi
– dobozos tej és gyümölcslé, piskóta
– alapvető gyógyszerek (fájdalomcsillapító, gyermek-szirupok és - krémek).

NEM gyűjtenek ruházatot, üvegben tárolt élelmiszert, paplanokat és párnákat, felnyitott
csomagolású tárgyakat, péksüteményt és egyelőre egészségügyi kellékeket.
Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat.

KÖSZÖNJÜK !!!


FIGYELEM: 

Pénzbeli támogatást közvetlenül nem gyűjtünk, a forrásokat a Szlovák Vöröskereszt központi számlájára lehet utalni, melynek száma a honlapon és Facebook oldalon található.


2022. március 8-án, kedden 7:00-től 12:00 óráig a lévai sportcsarnokban (Léva, Török sor 5).
A részvételt előzetesen jelezni kell itt: 0902 891 597 vagy peter.bencek@levice.sk

 

Űrlap a segíteni szándékozóknak(magánszemélyek, vállalkozók):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linkek az Ukrajna megsegítésére létesült szlovákiai honlapokra:

 

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Vércsepp Ukrajnáért

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-cinnosti-prevadzok-a-organizacii-hromadnych-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 289 és 290-es számú Hirdetményei, melyek 2021.12.10-től érvényesek.
Úrad verejného zdravotníctva zverejnil dve nové vyhlášky k činnosti prevádzok a hromadných podujatí.

 

https://www.zmos.sk/rokovania-obecnych-zastupitelstiev-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-platny-od-pondelka-22-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

http://www.uvzsr.sk/

 

http://korona.gov.sk/

 

Koronavírus a Slovensko - Koronavírus a Slovensko

Správy

prvá
z 14
posledná

Šalovský guláš 2016

1. ročník súťaže družstiev vo varení guláša celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor:

Rozhodnutie

Rozhodnutie "Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Levice" celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor:

Rozhodnutie PHSR Sikenica

Rozhodnutie "PHSR Sikenica na roky 2014 - 2020" celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny 11.10.2016

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 9. 9. 2016 | Autor:

Rozhodnutie-PHSR obce Malé Ludince 2014 - 2020

Oznámenie o vydaní rozhodnutia celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor:

PHSR obce Sikenica na roky 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sikenica na roky 2014 - 2020 celý text

ostatné | 8. 8. 2016 | Autor:

PHSR obce Malé Ludince

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Ludince 2014 - 2020 celý text

ostatné | 5. 8. 2016 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.08.2016 celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:

Občianske združenie Gemerské grúne

Internetová tržnica celý text

ostatné | 25. 7. 2016 | Autor:

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní

Zberný box na použité atramentové cartridge a tonery celý text

ostatné | 22. 7. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. celý text

ostatné | 19. 7. 2016 | Autor:

Strategický dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2016 - 2022 celý text

ostatné | 19. 7. 2016 | Autor:

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Web stránka slúžiaca slovenským výrobcom a občanom. celý text

ostatné | 15. 7. 2016 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 7. 2016 | Autor:

Okresný dopravný inšpektorát

Porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov pred jazdou celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda celý text

ostatné | 13. 6. 2016 | Autor:

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor:

Ako správne separovať

Ako správne separovať? celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Kerékpártúra

Kerékpártúra - 2016. május 14-én celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor:

Cyklotúra

Cyklotúra - 14.05.2016 celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor:

Verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie podielových spoluvlastníkov Združenia Urbárskej spoločnosti Šalov - pozemkového spoločenstva celý text

ostatné | 29. 4. 2016 | Autor:

Rozhodnutie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016 - 2021"

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie k strategickému dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016-2021".
Uvedený dokument je prístupný verejnosti na odpisy, výpisy a na zhotovovanie fotokópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu v Šalove. celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor:

Rozhodnutie "Obnova vinárstva Šalov"

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Obnova vinárstva Šalov".
Uvedený dokument je prístupný verejnosti na odpisy, výpisy na zhotovovanie fotokópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu v Šalove.
Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:
www.minv.sk celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Ochrana pred požiarmi

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 7. 4. 2016 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do MŠ - Beíratkozás az óvodába celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:

Zápis

Zápis detí do prvého ročníka celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Beíratkozás

Beíratkozás 2016/2017 tanév első évfolyamába celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Oznámenie o sprístupnení strategického dokumentu občanom obce Šalov

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016-2021" celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:
prvá
z 14
posledná