Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.11.2015

Nájomná zmluva

351/2015-1

15,00 EUR

Attila Balázs, 935 71 Šalov č. 108

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.10.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

1888/2015

1 834,40 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.10.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

15/15/012/125

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

06.10.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

78/1/2015

280,50 EUR

Zuzana Gécziová, 937 01 Malé Ludince č.12

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.09.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda 09/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.08.2015

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní

256/2015

800,00 EUR

Silvia Matuškova - MAZY, 951 61 Čifáre 227

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.07.2015

Zmluva o dielo

PV-01/2015

680,00 EUR

Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.07.2015

Zmluva o vypracovaní a predložení žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond

211/2015/4

500,00 EUR

EMB Projekt s.r.o., Gercenova 2/B, 851 01 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

06.07.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

07/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.06.2015

Zmluva o výpožičke

SITB-OO2-2015/000041-343

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.06.2015

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov

sp. č. 215/2015

16,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.05.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

05/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.04.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

4/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

3/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

03/2015/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

3/2015/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.03.2015

Mandátna zmluva

Mandátna

0,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030398331

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.02.2015

Rámcová zmluva o dielo

RZoD

19 999,00 EUR

Július Orem, Svodov č. 33, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

2/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.01.2015

Kúpna zmluva

31-01-2015-0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.01.2015

Zmluva o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody

2015/029

0,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

01/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: