Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.06.2015

Zmluva o výpožičke

SITB-OO2-2015/000041-343

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.06.2015

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov

sp. č. 215/2015

16,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.06.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

06/2015/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.05.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

05/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.04.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

4/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

3/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

03/2015/1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

3/2015/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.03.2015

Mandátna zmluva

Mandátna

0,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030398331

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.02.2015

Rámcová zmluva o dielo

RZoD

19 999,00 EUR

Július Orem, Svodov č. 33, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

2/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.01.2015

Kúpna zmluva

31-01-2015-0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.01.2015

Zmluva o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody

2015/029

0,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

01/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

26.09.2014

Zmluva o splátkovom úvere

3005/14/033

99 095,96 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.09.2014

Zmluva o splátkovom úvere

3005/14/032

19 819,19 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.09.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400059

1400059

49 207,95 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

21.08.2014

Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 17.02.2014

1

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

KOVACS AGRO spol.s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400058

1400058

49 888,01 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.03.2014

Nájomná zmluva

74/2014

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Pásztor Július, Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce

27.02.2014

Dodatok Ponuka E.Výhoda

Dodatok

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.02.2014

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

KOVACS AGRO spol.s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

18.02.2014

Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky

355/2014

0,00 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: