Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.10.2013

Zmluva o zabezpečení vzdelávania

1

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.10.2013

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

20596/26110130083

5 166,39 EUR

Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.09.2013

Zmluva o dielo

353/2013

3 936,00 EUR

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.06.2013

Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu

00307505/ZOZ-SK/2010AK1

0,00 EUR

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.03.2013

Licenčná zmluva

U989/2013

199,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.03.2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

111/2013

0,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.12.2012

Dodatok č. 3 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

č.3

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.09.2012

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 732,99 EUR

STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.12.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

9/MVO/2009/1BAO25/15

23 934,27 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva č. 11a/2006 na odvoz tuhého komunálneho odpadu

Dodatok č. 3a

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva 11a/2006 na odvoz tuhého komunálneho odpadu

Dodatok č. 2a

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva na odvoz tuhého komunálneho odpadu

11a/2006

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva č. 11/2006 uzatvorená podľa § 289 zák. č. 513/91 Zb. o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov

Dodatok č. 3

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva č. 11/2006 uzatvorená podľa § 289 zák. č. 513/91 Zb. o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov

Dodatok č.2

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva č. 11/2006 uzatvorená podľa § 289 zák. č. 513/91 Zb. o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov

11/2006

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

2

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

1

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

2008

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: