Navigácia

Obsah

Formuláre

Susedské vzťahy

Tlačivo Stiahnuté: 384x

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 388x

Tlačivá DZN FO a PO 2015

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Priznanie Stiahnuté: 429x

Priznanie Stiahnuté: 410x

Priznanie Stiahnuté: 418x

Priznanie Stiahnuté: 420x

Priznanie Stiahnuté: 402x

Priznanie Stiahnuté: 408x

Priznanie Stiahnuté: 409x

Poučenie Stiahnuté: 790x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 279x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1050x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1070x

Žiadosti-formuláre/ Kérvények-nyomtatványok

Upozornenie pre stavebníkov Stiahnuté: 1075x

Vyhláška MV R č. 142/2015 Stiahnuté: 1721x

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 326x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte/Javaslat az állandó lakhely megszüntetéséről Stiahnuté: 268x

Žiadosť o sprístupnenie inormácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Stiahnuté: 221x

Vznik - Zánik Daňovej Povinnosti

Vznik - Zánik Daňovej Povinnosti Stiahnuté: 110x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa. Stiahnuté: 114x

Stránka