Navigácia

Obsah

Formuláre

Susedské vzťahy

Tlačivo Stiahnuté: 428x

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 433x

Tlačivá DZN FO a PO 2015

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Priznanie Stiahnuté: 473x

Priznanie Stiahnuté: 456x

Priznanie Stiahnuté: 463x

Priznanie Stiahnuté: 465x

Priznanie Stiahnuté: 447x

Priznanie Stiahnuté: 454x

Priznanie Stiahnuté: 453x

Poučenie Stiahnuté: 848x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 325x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1129x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1142x

Žiadosti-formuláre/ Kérvények-nyomtatványok

Upozornenie pre stavebníkov Stiahnuté: 1133x

Vyhláška MV R č. 142/2015 Stiahnuté: 1879x

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 375x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte/Javaslat az állandó lakhely megszüntetéséről Stiahnuté: 316x

Žiadosť o sprístupnenie inormácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Stiahnuté: 268x

Vznik - Zánik Daňovej Povinnosti

Vznik - Zánik Daňovej Povinnosti Stiahnuté: 154x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa. Stiahnuté: 159x

Stránka