Navigácia

Obsah

Formuláre

Susedské vzťahy

Tlačivo Stiahnuté: 130x

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 147x

Tlačivá DZN FO a PO 2015

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Priznanie Stiahnuté: 169x

Priznanie Stiahnuté: 176x

Priznanie Stiahnuté: 184x

Priznanie Stiahnuté: 176x

Priznanie Stiahnuté: 163x

Priznanie Stiahnuté: 166x

Priznanie Stiahnuté: 165x

Poučenie Stiahnuté: 182x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 30x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 359x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 382x

Žiadosti-formuláre/ Kérvények-nyomtatványok

Upozornenie pre stavebníkov Stiahnuté: 415x

Vyhláška MV R č. 142/2015 Stiahnuté: 402x

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 82x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte/Javaslat az állandó lakhely megszüntetéséről Stiahnuté: 38x

Stránka

  • 1