Navigácia

Obsah

Formuláre

Susedské vzťahy

Tlačivo Stiahnuté: 446x

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 441x

Tlačivá DZN FO a PO 2015

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Priznanie Stiahnuté: 485x

Priznanie Stiahnuté: 468x

Priznanie Stiahnuté: 476x

Priznanie Stiahnuté: 475x

Priznanie Stiahnuté: 458x

Priznanie Stiahnuté: 465x

Priznanie Stiahnuté: 463x

Poučenie Stiahnuté: 870x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 337x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1185x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1194x

Žiadosti-formuláre/ Kérvények-nyomtatványok

Upozornenie pre stavebníkov Stiahnuté: 1160x

Vyhláška MV R č. 142/2015 Stiahnuté: 1903x

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 396x

Žiadosť o sprístupnenie inormácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Stiahnuté: 277x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 8x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az állandó lakhely bejedzésének megszüntetéséről Stiahnuté: 5x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa. Stiahnuté: 170x

Stránka