Navigácia

Obsah

Aktuálne

01.12.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

19.11.2020

Zámer obce prenajať majetok obce - nebytový priestor spôsobom hodného zreteľa

Az önkormányzat szándéka, hogy megfontolásra bérbe adja az önkormányzat ingatlanát - nem lakóterületet

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

18.11.2020

SOS dotácia

SOS dotácia Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“)

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

11.11.2020

Mobilné odberné miesta

Mobil tesztelő állomások

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

05.11.2020

Prerušenie prevádzky materskej školy

Obec Šalov ako zriaďovateľ Materskej školy s VJM–Óvoda Šalov, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materskej školy na obdobie od 6.11. 2020 do 9.11. 2020 (2 dni)t.j. počas jesenných školských prázdnin z dôvodu nedostatku detí .

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

18.12.2019

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Detail

21.11.2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Detail

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280