Navigácia

Obsah

Aktuálne

13.02.2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

- ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu -AZ SR ORSZÁGOS TANÁCS ELNÖKÉNEK 2024. február 9-i HATÁROZATA az európai parlamenti választások kihirdetéséről - Informácie pre voliča - Tájékoztatás a választópolgárok részére

Detail Voľby⁄Választások

25.01.2024

Prezidentské voľby 2024 /Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024

Prezidentské voľby 2024 /Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024

Detail Voľby⁄Választások

02.01.2024

Nahlásenie zmien k miestnym daniam a miestneho poplatku za KO a DSO a výzva na zaplatenie nedoplatkov -A helyi adók a települési hulladék és a építési törmelék helyi illeték változásainak bejelentése és a adóhátralék törlesztése.

Nahlásenie zmien k miestnym daniam a miestneho poplatku za KO a DSO a výzva na zaplatenie nedoplatkov -A helyi adók a települési hulladék és a építési törmelék helyi illeték változásainak bejelentése és a adóhátralék törlesztése.

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

22.12.2023

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január- december 2024 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - december 2024

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január- december 2024 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - december 2024

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

06.12.2023

Výzva a upozornenie od Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava -A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása és figyelmeztetése

Výzva a upozornenie od Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava -A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása és figyelmeztetése

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Uznesenia

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

25.10.2023

360° videomapa príbeh Hrona -Šalov -360°-os videotérkép - Garamsalló

360° videomapa príbeh Hrona - Šalov - 360°-os videotérkép - Garamsalló

Detail

18.12.2019

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Detail

21.11.2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Detail

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280