Navigácia

Obsah

Aktuálne

20.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő j

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő jelöltek listája

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

20.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő j

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove - A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő jelöltek listája

Detail Voľby⁄Választások

20.09.2022

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október -december 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása október- december 2022

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október- december 2022 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása október - december 2022

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

07.09.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -Fokozott tűzveszély időszakának visszavonása

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -Fokozott tűzveszély időszakának visszavonása

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

05.08.2022

Zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí - A lakosság számának közzététele az önkormányzati választásokhoz

Zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí - A lakosság számának közzététele az önkormányzati választásokhoz

Detail Voľby⁄Választások

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Uznesenia

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

18.12.2019

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Detail

21.11.2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Detail

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280