Navigácia

Obsah

Aktuálne

24.03.2023

Zápis do prvého ročníka- Beíratás az elso osztályba

Zápis do prvého ročníka- Beíratás az elso osztályba

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

23.03.2023

Informácia pre verejnosť o zámere -Tájékoztatás a nyilvánosság számára

Informácia pre verejnosť o zámere " Zariadenie na zber kovových odpadov"

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

21.03.2023

Bezplatné dlhové poradenstvo - Ingyenes adósságtanácsadás

Bezplatné dlhové poradenstvo - Ingyenes adósságtanácsadás Pomáhame dlžníkom -Segítünk az adósoknak

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

21.03.2023

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch apríl -jún 2023/ A kommunális és válogatott hulladék elszállítása április- június 2023

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch apríl-jún 2023 / A kommunális és válogatott hulladék elszállítása április- június 2023

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

17.03.2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pozýva verejnosť dňa 22. marca 2023 na oslavy Svetového dňa vody/Nyugat-szlovákiai Vízmuvek R.t., meghívja a nagyközönséget 2023. március 22-én a víz világnapjának megünneplésére

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pozýva verejnosť dňa 22. marca 2023 na oslavy Svetového dňa vody. Nyugat-Szlovákiai Vízmuvek R.t., meghívja a nagyközönséget 2023. március 22-én a víz világnapjának megünneplésére.

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Uznesenia

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

18.12.2019

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Detail

21.11.2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Detail

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280