Navigácia

Obsah

Aktuálne

27.09.2021

VYHLÁŠKA č. 247 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 247 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 247 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 247 -es számú Hirdetménye

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

27.09.2021

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október - december 2021 - A kommunális és a válogatott hulladék elszállítása október - december 2021

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch október - december 2021 - A kommunális és a válogatott hulladék elszállítása október - december 2021

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

17.09.2021

Zámer obce prenajať majetok obce - poľnohospodárske pozemky spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát figyelmet érdemlő módon bérbe adja

Zámer obce prenajať majetok obce - poľnohospodárske pozemky spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát figyelmet érdemlő módon bérbe adja

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

17.09.2021

Zámer obce prenajať majetok obce - poľnohospodárske pozemky spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát figyelmet érdemlő módon bérbe adja

Zámer obce prenajať majetok obce - poľnohospodárske pozemky spôsobom hodného osobitného zreteľa - Az önkormányzat szándéka, hogy a mezőgazdasági föld ingatlanát figyelmet érdemlő módon bérbe adja

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

27.08.2021

Oznam -Felhívás ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Oznam -Felhívás,ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Uznesenia

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

19.07.2016

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

05.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

18.12.2019

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Detail

21.11.2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Obecné oslavy 2019

Detail

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280