Navigácia

Obsah

Správy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Vyhlásenie volieb
Informácia pre voliča - Tájekoztató
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou -Elektronikus cím a póstai úton történő szavazás kérvényezésére
Žiadosť o voľbu poštou - Kérvény a póstai úton történő szavazásra celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia celý text

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 2019
Informácie pre voliča - Voľby do EP na území SR 2019
Tájékoztatás a választópolgárok részére - Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019 celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - A SZK elnökének választása 2019

Oznámenie emailovej adresy a vymenovaní zapisovateľky.
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - A SZK elnökének választása 2019

Informácie pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR
Tájékoztatás a választópolgárok részére
A SZNT elnökének határozata
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Oznámenie emailovej adresy celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Értesétés - Választások a helyi önkormányzati szervekbe celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Választások a helyi önkormányzati szervekbe

Informácia pre voliča - Tájékoztatás a választok számára celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov pre voľby celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 30. 6. 2017 | Autor: Správce Webu