Navigácia

Obsah

Správy

#

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

- ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu -AZ SR ORSZÁGOS TANÁCS ELNÖKÉNEK 2024. február 9-i HATÁROZATA
az európai parlamenti választások kihirdetéséről
- Informácie pre voliča - Tájékoztatás a választópolgárok részére celý text

ostatné | 13. 2. 2024 | Autor: Správce Webu
Prezidentské voľby 2024 /Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024

Prezidentské voľby 2024 /Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024

Prezidentské voľby 2024 /Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024 celý text

ostatné, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 25. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - výsledky A kerületi választási bizottság jegyzőkönyve a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választásán - eredmények

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - výsledky
A kerületi választási bizottság jegyzőkönyve a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választásán - eredmények celý text

ostatné, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 2. 10. 2023 | Autor: Správce Webu
Voľby do Národnej rady SR- Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľby do Národnej rady SR 30.09.2023 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2023.09.30.

Voľby do Národnej rady SR 30.09.2023 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2023.09.30. celý text

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 20. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Referendum 2023- Népszavazás 2023

Referendum 2023- Népszavazás 2023 celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 - Önkormányzati választások eredményei 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 - Önkormányzati választások eredményei 2022 celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 31. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove-A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő j

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Šalov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove - A polgármester választásra regisztrált jelöltek névsora és a önkormányzati választásokon regisztrált képviselő jelöltek listája celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí - A lakosság számának közzététele az önkormányzati választásokhoz

Zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí - A lakosság számának közzététele az önkormányzati választásokhoz celý text

ostatné | 5. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie- Értesítés celý text

ostatné | 5. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - Tájékoztató a választókerület létrehozásáról és a képviselők számának meghatározásáról a települési önkormányzati testületi választásokon

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - Tájékoztató a választókerület létrehozásáról és a képviselők számának meghatározásáról a önkormányzati testületi választásokon celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby do Samospráv a Samosprávnych krajov - Megyei és Önkormányzati választások 2022

Voľby do Samospráv a Samosprávnych krajov - Megyei és Önkormányzati választások 2022
celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Vyhlásenie volieb
Informácia pre voliča - Tájekoztató
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou -Elektronikus cím a póstai úton történő szavazás kérvényezésére
Žiadosť o voľbu poštou - Kérvény a póstai úton történő szavazásra celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia celý text

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 2019
Informácie pre voliča - Voľby do EP na území SR 2019
Tájékoztatás a választópolgárok részére - Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019 celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - A SZK elnökének választása 2019

Oznámenie emailovej adresy a vymenovaní zapisovateľky.
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR 2019 - A SZK elnökének választása 2019

Informácie pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR
Tájékoztatás a választópolgárok részére
A SZNT elnökének határozata
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Oznámenie emailovej adresy celý text

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Értesétés - Választások a helyi önkormányzati szervekbe celý text

ostatné, Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Választások a helyi önkormányzati szervekbe

Informácia pre voliča - Tájékoztatás a választok számára celý text

ostatné, Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov pre voľby celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 30. 6. 2017 | Autor: Správce Webu