Navigácia

Obsah

Formuláre

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 516x

Miestne dane

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k DZN Stiahnuté: 74x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 411x

Priznanie Stiahnuté: 599x

Priznanie Stiahnuté: 581x

Priznanie Stiahnuté: 589x

Priznanie Stiahnuté: 569x

Priznanie Stiahnuté: 544x

Priznanie Stiahnuté: 563x

Priznanie Stiahnuté: 555x

Poučenie Stiahnuté: 1094x

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 340x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa. Stiahnuté: 250x

Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie miestneho poplatku za KO - Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj visszafizetésére-csökkentésére-elengedésére Stiahnuté: 35x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 194x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1542x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1488x

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby - Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 33x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 30x

Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 35x

Stránka