Navigácia

Obsah

Formuláre

Evidenčný list hrobového miesta -Sirhelyek regisztráció lapja

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove- A helyi temető sírhelyének regisztrációs lapja Stiahnuté: 630x

Miestne dane - Helyi adók és illetékek

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k DZN- A tulajdonostársak megállapodása a adóbevallásiív benyújtásához Stiahnuté: 313x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 574x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje-Ingatlanadó,ebadó,áruautomataadó és játékgépadó adóbevallásai Stiahnuté: 763x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň z pozemkov- Ingatlanadó-telek és földadó Stiahnuté: 735x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 726x

Súhrn príloh- Összmelléklet Stiahnuté: 710x

Priznanie k dani z nehnuteľností- Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 670x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti- príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 688x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti -príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 675x

Poučenie- Útmutató az adóbevallási ív kitöltéséhez Stiahnuté: 1,394x

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa- Becsuletbeli nyilatkozat és Kérelem a kutyaadóval kapcsolatos adókötelezettség megszüntetésére Stiahnuté: 903x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa- Igazolás az adóbevallási ív benyújtásáról Stiahnuté: 369x

Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie miestneho poplatku za KO - Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj visszafizetésére-csökkentésére-elengedésére Stiahnuté: 194x

Vznik -zánik daňovej povinnosti/ Adókötelezettség LÉTREHOZÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE Stiahnuté: 7x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE vzniku, zániku poplat. povinnosti, alebo zmeny v identif. a iných údajoch poplatníka za KO a DSO/BEJELENTÉS illetékfizetés kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről,vagy a helyi szmétilleték fizetojének azonosítási és egyéb adatait érinto Stiahnuté: 346x

Oznamovacia povinnosť - Tájékoztatási kötelezettség

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb.- Tájékoztatási kötelezettség a nyilvános kultúrális rendezvényekről a 96/1991-es törvény értelmében Stiahnuté: 2,471x

Oznamovacia povinnosť usporiad. organ. o uskutočnení verej. šport. podujatia v zmysle zák. č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene .... -Tájékoztatási kötelezettség a nyilvános sport rendezvényekről a 1/2014-es törvény Stiahnuté: 2,337x

Stavebný úrad- Építésügyi osztály

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 133x

Kérvény építménybontási engedély kiadására Stiahnuté: 121x

Stránka