Navigácia

Obsah

Formuláre

Evidenčný list hrobového miesta

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove Stiahnuté: 483x

Miestne dane

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k DZN Stiahnuté: 22x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 381x

Priznanie Stiahnuté: 550x

Priznanie Stiahnuté: 532x

Priznanie Stiahnuté: 544x

Priznanie Stiahnuté: 527x

Priznanie Stiahnuté: 509x

Priznanie Stiahnuté: 517x

Priznanie Stiahnuté: 521x

Poučenie Stiahnuté: 1007x

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 246x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa. Stiahnuté: 214x

Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie miestneho poplatku za KO - Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj visszafizetésére-csökkentésére-elengedésére Stiahnuté: 8x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 166x

Oznamovacia povinnosť

Zverejnené 17.3.2015 -BK-

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. Stiahnuté: 1373x

Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stiahnuté: 1353x

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby - Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 9x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 6x

Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 7x

Stránka