Navigácia

Obsah

Formuláre

Evidenčný list hrobového miesta -Sirhelyek regisztráció lapja

Evidenčný list hrobového miesta na cintoríne v Šalove- A helyi temető sírhelyének regisztrációs lapja Stiahnuté: 670x

Miestne dane - Helyi adók és illetékek

Zverejnené 9.1.2015 -BK- Aktualizované 13.1.2015 -BK-

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrije platný od 01.09.2023-Ingatlanadó,ebadó,áruautomataadó és játékgépadó adóbevallása 2023.09.01.-tol Stiahnuté: 14x

Počenie na vyplnenie priznania k dani nehnuteľností, k dani za psa - Útmutató az adóbevallási ív kitoltéséhez Stiahnuté: 12x

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k DZN- A tulajdonostársak megállapodása a adóbevallásiív benyújtásához Stiahnuté: 430x

Žiadosť o vystavenie potvrdenia-Igazolás kiadásának kérelmezése Stiahnuté: 629x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje-Ingatlanadó,ebadó,áruautomataadó és játékgépadó adóbevallásai Stiahnuté: 824x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň z pozemkov- Ingatlanadó-telek és földadó Stiahnuté: 780x

Priznanie k dani z nehnuteľností-Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 773x

Súhrn príloh- Összmelléklet Stiahnuté: 745x

Priznanie k dani z nehnuteľností- Daň zo stavieb- Ingatlanadó- építményadó Stiahnuté: 716x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti- príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 724x

Priznanie k dani z nehnuteľnosti -príloha zníženie a oslobodenie dane- ingatlanadó melléklet -csokkentés és adómentesség Stiahnuté: 717x

Poučenie- Útmutató az adóbevallási ív kitöltéséhez Stiahnuté: 1,493x

Čestné vyhlásenie a Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa- Becsuletbeli nyilatkozat és Kérelem a kutyaadóval kapcsolatos adókötelezettség megszüntetésére Stiahnuté: 1,230x

Potvrdenie o podaní priznania k DzN,k dani za psa- Igazolás az adóbevallási ív benyújtásáról Stiahnuté: 425x

Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie miestneho poplatku za KO - Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj visszafizetésére-csökkentésére-elengedésére Stiahnuté: 262x

Vznik -zánik daňovej povinnosti/ Adókötelezettség LÉTREHOZÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE Stiahnuté: 43x

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /Értesítés a települési hulladék és az építési kisméretű hulladék helyi díjának megállapításáról

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO alebo FO -podnikateľ/Értesítés a települési hulladék és az építési kisméretű hulladék helyi díjának megállapításáról Stiahnuté: 35x

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO /Értesítés a települési hulladék és az építési kisméretű hulladék helyi díjának megállapításáról Stiahnuté: 38x

Oznámenie o vzniku - zániku, poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povin. popl. -FO -platenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE vzniku, zániku poplat. povinnosti, alebo zmeny v identif. a iných údajoch poplatníka za KO a DSO/BEJELENTÉS illetékfizetés kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről,vagy a helyi szmétilleték fizetojének azonosítási és egyéb adatait érinto Stiahnuté: 393x

Stránka