Navigácia

Obsah

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost

http//www.naturpack.sk/

http://www.akotriedit.sk/

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne triediť odpad...?/Hogyan válogatni megfelelően  a hulladékot..?

KOVY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY  ( tetra packy ) a PLASTY
je možné vhodiť spolu do jedného vreca, alebo aj naďalej triediť samostatne, avšak vyložiť v  deň zberu plastov pred dom na viditeľné miesto ráno o 7:00
Zber spomínaných troch zložiek v jednom vreci zákonom povolená trojkombinácia zberu.
A FÉMEK és TÖBBRÉTEGŰ KOMBINÁLT ANYAGOK (tetracsomagok) és a MŰANYAG egy zacskóba összerakható, vagy tovább válogatható, de a műanyaggyűjtés napján reggel 7:00-kor a ház előtt jól látható helyen elhelyezhető.
Az említett három komponens egy zacskóba gyűjtése a törvény által engedélyezett három kombinációs gyűjtés.

 

 

 

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2022 

Obec Šalov ako poplatník za komunálne odpady v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje prevádzkovateľovi skládky odpadov:

 

- úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 25,84 %

 

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2021

Obec Šalov v zmysle § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2021 dosiahla úroveň 3,11%.

 

 

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

Obec Šalov v zmysle § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2020 dosiahla úroveň 4,47%.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023 Stiahnuté: 55x | 29.02.2024

Potvrdenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 Stiahnuté: 52x | 27.02.2024

Čo patri a nepatri do nádob a vriec na odpad- Mely tárgyak kerulhetnek a hulladéktároloba és a szemeteszsákokba, és melyek nem Stiahnuté: 82x | 07.08.2023

Čo patri a nepatri do nádob a vriec na odpad- Mely tárgyak kerulhetnek a hulladéktároloba és a szemeteszsákokba, és melyek nem Stiahnuté: 83x | 07.08.2023

Ako správne triediť odpad...?/Hogyan válogatni megfelelően a hulladékot..? Stiahnuté: 75x | 27.07.2023

A szelektív hulladékgyujtés Stiahnuté: 125x | 26.07.2022

Triedený zber odpadu Stiahnuté: 130x | 26.07.2022

Triedený zber plastov Stiahnuté: 231x | 09.12.2020

Ako prežiť vianoce ekologicky Stiahnuté: 258x | 09.12.2020

Ak správne triedime, svet je krajší! Stiahnuté: 246x | 24.11.2020

Sviatok všetkých svätých - Mindenszentek napja Stiahnuté: 258x | 23.10.2020

Recyklácia papiera Stiahnuté: 240x | 17.08.2020

Triedenie skla Stiahnuté: 337x | 20.02.2020

Trieď nápojové kartóny ušetríš prírodné zdroje Stiahnuté: 434x | 31.07.2019

Recyklačné znaky - Újrahasznosítási szimbólumok Stiahnuté: 651x | 22.03.2019

Separujeme - A háztartási hulladék válogatása Stiahnuté: 528x | 05.03.2019

Výroba a proces recyklácie skla Stiahnuté: 501x | 03.10.2018

Informacny_letak_obr_strana_2.jpg Stiahnuté: 746x | 17.10.2017

Informacny_letak_obr_strana_1.jpg Stiahnuté: 640x | 17.10.2017

Odpadové obaly Stiahnuté: 561x | 17.10.2017

Stránka