Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce - Helyi önkormányzati rendeletek

VzN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Šalov

VzN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Šalov

2023
VzN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Šalov

VzN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Šalov

VzN č. 62023 ktorým sa zrušuje VzN č. 142015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Šalov.pdf Stiahnuté: 34x

VzN Obce Šalov č. 5/2023 o miestnej dani za uzívanie verejného priestranstva na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 5/2023 o miestnej dani za uzívanie verejného priestranstva na území obce Šalov

2023
VzN Obce Šalov č. 5/2023 o miestnej dani za uzívanie verejného priestranstva na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 5/2023 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Šalov

VzN obce Šalov č.52023 o miestnej dani za užívanie ver. priest. na území obce Šalov.pdf Stiahnuté: 28x

VzN Obce Šalov č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Šalov

2023
VzN Obce Šalov č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Šalov

VzN obce Šalov č. 42023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Šalov.pdf Stiahnuté: 30x

VzN Obce Šalov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VzN Obce Šalov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2023
VzN Obce Šalov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VzN Obce Šalov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VzN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.PDF Stiahnuté: 42x

VzN Obce Šalov č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Šalov

2023
VzN Obce Šalov č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Šalov

VzN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Šalov.PDF Stiahnuté: 28x

VZN OBCE ŠALOV č. 1/2023

VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

2023
VZN 1/2023

VZN Obce Šalov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

VZN č. 12023.PDF Stiahnuté: 76x

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

2023
Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN OBCE ŠALOV o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Šalov

Návrh VZN o dodrziavaní-cistoty-poriadku-obec-Salov – kópia.doc kópia.doc Stiahnuté: 68x

Dodatok č. 2 k VzN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VzN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2022
Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Dod. č. 2 k VZN 52016.docx-zver.docx Stiahnuté: 82x

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

2022
Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VzN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov

Návrh Dod. č. 2 k VZN 52016.pdf 2.pdf Stiahnuté: 87x

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

2022
VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

VZN 1-2022 názvy ulíc.docx Stiahnuté: 78x

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

2022
Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VzN Obce Šalov č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Šalov

Návrh VZN 1-2022 názvy ulíc.pdf Stiahnuté: 88x

Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2023
Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019

Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019

Dodatok č. 3.PDF Stiahnuté: 47x

Návrh -Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN Obce Šalov č. 3/2019

Návrh -Dodatok č. 3.PDF Stiahnuté: 52x

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2022
Dod.č.2 k VZN_č.3/2019

Dod.č.2 k VZN_č.3/2019

Dod.č.2 k VZN_č.32019.doc Stiahnuté: 66x

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh Dodatok č. 2 k VZN Obce Šalov č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dod.č.2 k VZN_č.32019.doc Stiahnuté: 107x

2022

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

2022
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Dodatok č. 1 k VzN č.PDF Stiahnuté: 107x

Návrh - DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

Návrh - DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov Prílohy č. 1 k Dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 Príspevok na stravovanie v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šalov od 01.09.2022 v súlade s 3. finančným pásmom

SCAN0075.PDF Stiahnuté: 131x

2021

2021
Návrh VZN č. 1/2021 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 o štatúte Klubu voľno-časových aktivít v Šalove

Návrh VZN.pdf Stiahnuté: 205x

2020

2020
Dodatok č. 1 k VZN obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

scan0256.pdf Stiahnuté: 371x

3/2019

2019
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov

scan0200.pdf Stiahnuté: 479x

Stránka