Navigácia

Obsah

Uznesenia + Program a termín najbližšieho zasadnutia OcZ

Zasadnutie OcZ dňa 10.10.2017

Pozvánka

scan0166.pdf Stiahnuté: 1x | 16.10.2017

Zasadnutie OcZ dňa 08.08.2017

Uznesenie

scan0165.pdf Stiahnuté: 1x | 16.10.2017

Pozvánka

scan0164.pdf Stiahnuté: 1x | 16.10.2017

Zasadnutie OcZ dňa 19.06.2017

Uznesenie

scan0163.pdf Stiahnuté: 1x | 16.10.2017

Pozvánka

pozvánka.pdf Stiahnuté: 32x | 15.06.2017

Zasadnutie OcZ dňa 10.05.2017

Uznesenie

scan0007.pdf Stiahnuté: 43x | 25.05.2017

Pozvánka

pozvánka.pdf Stiahnuté: 34x | 09.05.2017

Zasadnutie OcZ dňa 24.04.2017

Pozvánka

Uznesenie

scan0006.pdf Stiahnuté: 33x | 25.05.2017

Pozvánka

Pozvánka

scan0012.pdf Stiahnuté: 36x | 09.05.2017

Zasadnutie OcZ dňa 28.3.2017

Pozvánka

Uznesenie

Uznesenie

scan0005.pdf Stiahnuté: 43x | 25.05.2017

Pozvánka

Pozvánka

scan0147.pdf Stiahnuté: 57x | 23.03.2017

Zasadnutie OZ dňa 12.12.2016

Uznesenia

Uznesenie

uznesenie.pdf Stiahnuté: 81x | 24.02.2017

Pozvánka

pozvánka.pdf Stiahnuté: 75x | 24.02.2017

Zasadnutie OZ dňa 12.09.2016

Uznesenie

uznesenie.pdf Stiahnuté: 85x | 30.11.2016

Pozvánka

pozvánka 11. zas..docx Stiahnuté: 89x | 30.11.2016

Zasadnutie OcZ dňa 16.05.2016

Uznesenie

uznesenie.pdf Stiahnuté: 139x | 17.06.2016

Pozvánka

scan.pdf Stiahnuté: 138x | 17.06.2016

Zasadnutie OcZ dňa 17.3.2016

Uznesenie

uznesenie.pdf Stiahnuté: 145x | 17.05.2016

Pozvánka

pozvánka.pdf Stiahnuté: 142x | 14.03.2016

Zasadnutie OcZ dňa 14.12.2015

Pozvánka

Uznesenie

uznesenie 8_2015.pdf Stiahnuté: 179x | 01.02.2016

Stránka