Navigácia

Obsah

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2019

Obec Šalov v zmysle § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 6,41%.

 

 

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2018

Obec Šalov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2018 dosiahla úroveň 4,78%

Triedenie skla Stiahnuté: 13x | 20.02.2020

Trieď nápojové kartóny ušetríš prírodné zdroje Stiahnuté: 69x | 31.07.2019

Recyklačné znaky - Újrahasznosítási szimbólumok Stiahnuté: 126x | 22.03.2019

Separujeme - A háztartási hulladék válogatása Stiahnuté: 163x | 05.03.2019

Výroba a proces recyklácie skla Stiahnuté: 164x | 03.10.2018

Informacny_letak_obr_strana_2.jpg Stiahnuté: 332x | 17.10.2017

Informacny_letak_obr_strana_1.jpg Stiahnuté: 273x | 17.10.2017

Odpadové obaly Stiahnuté: 237x | 17.10.2017

Szelektáljuk a hulladékot a NATUR-PACKKAL KÖZÖSEN Stiahnuté: 238x | 17.10.2017

Trieďme odpad spoločne s NATUR-PACKOM Stiahnuté: 239x | 17.10.2017

Zber použitých jedlých olejov / Használt étolaj gyűjtése Stiahnuté: 266x | 11.08.2017

Ako separovať - Hogyan osztályozzuk a szemetet Stiahnuté: 284x | 26.07.2017

Informácia - Tájekoztató Stiahnuté: 274x | 25.07.2017

Ako správne separovať Stiahnuté: 293x | 03.08.2017

Stránka

  • 1