Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Výzva

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:

Plán udržateľnej mobility NSK

Informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci November 2019

A kommunális hulladék elszállítása
11/2019
celý text

ostatné | 1. 11. 2019 | Autor:

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020


Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020:

info@salov.sk celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor:

Oznámenie - Közlemény

Obec Šalov oznamuje verejnosti, že v dňoch 24.08.2019 od 09.00 hod. do 25.08.2019 do 06.00 hod. bude miestna komunikácia na pivničnom rade (od rázcestia až k bývalej pivnici ŠM) uzatvorená z dôvodu konania sa obecných slávností.
Za pochopenie ďakujeme

2019 augusztus 24.-én, szombaton reggel 9.00 óratól másnap reggel 6.00 óráig a pincesoron az út (a kereszteződéstől a volt állami birtok pincéjéig) minden nemű gépjármű elől a falunapi ünnepség miatt le lesz zárva.
Megértésüket köszönjük. celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
Obecné oslavy - Falunapi ünnepség 1

Obecné slávnosti - Falunapi ünnepség

Obecné slávnosti 24.08.2019 -
Falunapi ünnepség 2019.08.24 celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:

Odber krvi v okrese Levice

Informácia Územného spolku Slovenského Červeného kríža Levice o mieste a čase odberu krvi do konca roka 2019. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor:

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor:

Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor:

Dotazník - Nitriansky samosprávny kraj

Dotazník zameraný na prieskum Vašich potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji.celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach zaslalo usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fokozott tuzveszély idoszakának kihirdetése celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny

Dvor Mária a Dvor Šándor - odstávka distribúcie elektriny plánovaná na dni 27.06.2019 a 28.06.2019 nebude realizovaná. celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka - Zasadnutie OcZ

Pozvanka celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:

Zber triedeného odpadu - Služby Šarovce

Zber triedeného odpadu celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:

Dvor Mária - Dvor Šándor

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

On-line pénztárgépek (e-Kasza) - tájekoztató a vállalkozói nyilvánosság részére celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom kat. území okresu Levice celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Fokozott tuzveszély idoszakának kihirdetése celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor:

Plán udržateľnej mobilty NSK

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente.
Informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy
Beíratkozás az alapiskola első osztályba celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Termíny odvozu KO 2019 - A háztartási hulladék elhordásának időpontjai 2019

Termíny odvozu KO 2019 - A háztartási hulladék elhordásának időpontjai 2019 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019 celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:

Termín odpočtu spotreby elektrickej energie -Villanyórák leolvasásának idopontja

ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19.02.2019 to je zajtra budú odpočitávať elektromery v území obce Šalov.
ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava értesítik a falu lakosságát, hogy 2019. február 19.-én, azaz holnap a villanyórákat fogják leolvasni a falunk teruletén. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor:

Registrácia chovov - informácia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor:

Oznam Értesítés

Oznam -Értesítés celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná