Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom kat. území okresu Levice celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Fokozott tuzveszély idoszakának kihirdetése celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor:

Plán udržateľnej mobilty NSK

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente.
Informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy
Beíratkozás az alapiskola első osztályba celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Termíny odvozu KO 2019 - A háztartási hulladék elhordásának időpontjai 2019

Termíny odvozu KO 2019 - A háztartási hulladék elhordásának időpontjai 2019 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019 celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci marec 2019

A válogatott és kommunális hulladék elszállítása
01/2019
celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Termín odpočtu spotreby elektrickej energie -Villanyórák leolvasásának idopontja

ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19.02.2019 to je zajtra budú odpočitávať elektromery v území obce Šalov.
ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava értesítik a falu lakosságát, hogy 2019. február 19.-én, azaz holnap a villanyórákat fogják leolvasni a falunk teruletén. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor:

Registrácia chovov - informácia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor:

Oznam Értesítés

Oznam -Értesítés celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor:

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadosti o dotáciu

"MIESTNA AKČNÁ SKUPINA" Dolnohronské rozvojové partnerstvo VYHLASUJE
Výzvu na predkladanie projektových návrhov -
Žiadosti o dotáciu v rámci Opatrenia 1.
a Opatrenia 2. Nástroja 2 LEADER NSK
Kód výzvy: 1/2019/NSK/DRP

celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Oznam - Értesítés

Povinnosť občanov nahlásiť zmeny -
Lakosság kötelessége bejelenteni a változásokat. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - Önkormányzati választások eredményei

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - Önkormányzati választások eredményei celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre:
- voličov
- volebné komisie
- kandidátov celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Športom spoločne - Sporttal közösen

Športom spoločne - Sporttal közösen celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Oznam vlastníkom psa/psov

Povinnosť trvalého označenia psa/psov celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šalov.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šalove celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie

Értesítés celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor:

Obecné slávnosti

Falunapi ünnepség celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Šalov

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 2 ÚP obce Hronovce

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Vytvorenie pamätnej tabule básnikovi, významnému rodákovi Obce Šalov Vilmosovi Csontosovi. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:

V. medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov 2018

V. nemzetközi bor es lekvárverseny celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných diviakov celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Oznam - Felhívás

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
v celom katastrálnom území okresu Levice od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov - obstaranie veľkokapacitných kontajnerov" celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná