Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Dôležité - Fontos

Koronavírus celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Nahlásenie karantény - A karantén bejelentése

Nahlásenie karantény - A karantén bejelentése celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020

Zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch apríl - jún 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása
április - június 2020
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Arcvédő maszk a lakosoknak

Garamsalló lakossága megkapták az arcvédő maszkot.
Kérjük a lakosságot, hogy védjék magukat és környezetüket. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Ochranné rúška pre obyvateľov

Obyvatelia obce Šalov obdržali ochranné rúška zabezpečené miestnou samosprávou.
Prosíme občanov, aby chránili seba aj svoje okolie. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadom celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

Čo robiť, ak ste chorý - Mit tegyen ha megbetegszik

Pomoc sebe a druhým
Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 18.03.2020

Karanténne opatrenia od 19.03.2020 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygirnika SR_COVID-19 _ piata aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 16.03.2020

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Pomoc sebe a druhým - Segíts magadon és másokon

COVID-19 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Slovenská pošta - tlačové vyhlásenie

Tlačové vyhlásenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Ruka ruku myje

Ruka ruku myje

Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné dbať na osobnú hygienu a správne umývanie rúk, prečítajte si návod:
OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM. Ostrihajte deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe. Molekulárna štruktúra mydla po kontakte s vodou naruší dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné masírovať po dobu 1 minúty. Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte takisto, minimálne 30 sekúnd. Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou, čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie. Nakoniec ruky vysušiť jednorázovou papierovou utierkou, alebo vlastným čistým uterákom.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu

Jóvahagyott óvintézkedések a vírus terjedésének lelassítására celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Rúško nie je hanba

Rúško nie je hanba
Musíme si uvedomiť, že u každého z nás nemusí byť priebeh ochorenia závažný, no návštevou starého rodiča alebo ťažko chorého príbuzného (diabetici, ľudia s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, onkologickí pacienti) bez rúška môže kontakt skončiť fatálne. Preto je pre každého z nás dôležité nosiť rúšku a chrániť sa.


celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Dôležitý oznam - Fontos értesétés

Dôležitý oznam - Fontos értesétés celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal szigorú megelőző rendelkezéseket fogadot el celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Režimové opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenia HHSR celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie- Felhívas

ZŠ-MŠ celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

COVID 19 Dôležité oznámenie - Fontos értesítés

COVID 19 celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná