Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2017

0222439010

telekomunikačný poplatok

86,32 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

20170064

členský príspevok 2017

24,57 EUR

Ister-Granum, Széchenyi tér 11 Esztergom

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

3413711253

telekomunikačný poplatok

23,18 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

0119605640

telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

20170007

Školské potreby HN MŠ

49,80 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

20170008

Školské potreby HN ZŠ

132,88 EUR

Delfin-Ing.Gabriel Melczer, Úzka 19, Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

5794031029

telekomunikačný poplatok

38,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

2794030999

telekomunikačný poplatok MŠ a ZŠ

39,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

20173

Strava pre zamestnancov 2/2017

128,10 EUR

Školská jedáleň pri MŠ, 935 71 Šalov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

1703646

Potraviny pre ŠJ

32,70 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

170103

Odvoz a uloženie KO 2/2017

268,18 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

170573

Balená pitná voda

72,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

2017007

Potraviny ŠJ

154,33 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

2017008

Potraviny pre ŠJ

27,60 EUR

MINI ABC ŠUBA ZIGMUND

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

7429565339

Elektrická energia VO

428,99 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2017

7489134443

Elektrická energia

401,97 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.03.2017

5015700028

Spracovanie PAM 1/2017

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

2017035

Za služby IT - 2/2017

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

1702758

Potraviny - ŠJ

50,52 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

117018

Kniha

50,00 EUR

Lilium Aurum, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

20170107

Odvoz kuchynského odpadu

19,80 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

12017

Oprava ústredného kúrenia

385,00 EUR

Csuvara Gejza, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

0222439010

Telekomunikačný poplatok

95,27 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

0119605640

Telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.02.2017

3412739595

Telekomunikačný poplatok

21,79 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: