Navigácia

Obsah

Základné údaje

 

IČO: 00 307 505  

DIČ: 2021023686

 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - SK09 5600 0000 0049 0892 5001