Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Rozhodnutie PHSR Sikenica

Rozhodnutie "PHSR Sikenica na roky 2014 - 2020" celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny 11.10.2016

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 9. 9. 2016 | Autor:

Rozhodnutie-PHSR obce Malé Ludince 2014 - 2020

Oznámenie o vydaní rozhodnutia celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor:

PHSR obce Sikenica na roky 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sikenica na roky 2014 - 2020 celý text

ostatné | 8. 8. 2016 | Autor:

PHSR obce Malé Ludince

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Ludince 2014 - 2020 celý text

ostatné | 5. 8. 2016 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.08.2016 celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:

Občianske združenie Gemerské grúne

Internetová tržnica celý text

ostatné | 25. 7. 2016 | Autor:

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní

Zberný box na použité atramentové cartridge a tonery celý text

ostatné | 22. 7. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. celý text

ostatné | 19. 7. 2016 | Autor:

Strategický dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2016 - 2022 celý text

ostatné | 19. 7. 2016 | Autor:

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Web stránka slúžiaca slovenským výrobcom a občanom. celý text

ostatné | 15. 7. 2016 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 7. 2016 | Autor:

Okresný dopravný inšpektorát

Porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov pred jazdou celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda celý text

ostatné | 13. 6. 2016 | Autor:

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor:

Ako správne separovať

Ako správne separovať? celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Kerékpártúra

Kerékpártúra - 2016. május 14-én celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor:

Cyklotúra

Cyklotúra - 14.05.2016 celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor:

Verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie podielových spoluvlastníkov Združenia Urbárskej spoločnosti Šalov - pozemkového spoločenstva celý text

ostatné | 29. 4. 2016 | Autor:

Rozhodnutie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016 - 2021"

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie k strategickému dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016-2021".
Uvedený dokument je prístupný verejnosti na odpisy, výpisy a na zhotovovanie fotokópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu v Šalove. celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor:

Rozhodnutie "Obnova vinárstva Šalov"

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Obnova vinárstva Šalov".
Uvedený dokument je prístupný verejnosti na odpisy, výpisy na zhotovovanie fotokópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu v Šalove.
Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:
www.minv.sk celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Ochrana pred požiarmi

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 7. 4. 2016 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do MŠ - Beíratkozás az óvodába celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:

Zápis

Zápis detí do prvého ročníka celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Beíratkozás

Beíratkozás 2016/2017 tanév első évfolyamába celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Oznámenie o sprístupnení strategického dokumentu občanom obce Šalov

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016-2021" celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:

"Obnova vinárstva Šalov"

Oznámenie o zmene "Obnova Vinárstva Šalov" celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor:
Výzva 1

Výzva

Výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto. celý text

ostatné | 23. 2. 2016 | Autor:
prvá
z 5
posledná