Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 8
ďalší posledná

Rozhodnutie "Obnova vinárstva Šalov"

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Obnova vinárstva Šalov".
Uvedený dokument je prístupný verejnosti na odpisy, výpisy na zhotovovanie fotokópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu v Šalove.
Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:
www.minv.sk celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Ochrana pred požiarmi

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 7. 4. 2016 | Autor:

Zápis - Beíratkozás

Zápis detí do MŠ - Beíratkozás az óvodába celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:

Zápis

Zápis detí do prvého ročníka celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Beíratkozás

Beíratkozás 2016/2017 tanév első évfolyamába celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Oznámenie o sprístupnení strategického dokumentu občanom obce Šalov

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Želiezovce na roky 2016-2021" celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:

"Obnova vinárstva Šalov"

Oznámenie o zmene "Obnova Vinárstva Šalov" celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor:
Výzva 1

Výzva

Výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto. celý text

ostatné | 23. 2. 2016 | Autor:
Felhívás 1

Felhívás

Felhívás a sírhelyek bérleti szerződés megkötésére. celý text

ostatné | 23. 2. 2016 | Autor:

Západoslovenská distribučná a.s.

Odpočet elektrickej energie celý text

ostatné | 18. 2. 2016 | Autor:
Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Zmeny oproti predchádzajúcemu stavu na dani
z nehnuteľností a v počte držaných psov. celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájekoztató a választópolgár részére celý text

ostatné | 19. 11. 2015 | Autor:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča celý text

ostatné | 19. 11. 2015 | Autor:

Oznamujeme občanom

že Obecné oslavy dňa 26.9.2015 celý text

ostatné | 17. 9. 2015 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Šalov celý text

ostatné | 11. 8. 2015 | Autor:

4. Dolnohronské koleso

Jarná cyklotúra na Dolnom Pohroní celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor:

Tavaszi kerékpártúra

4. Alsó - Garam menti kerék celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor:

Jarná cyklotúra

Jarná cyklotúra na Dolnom Pohroní celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor:

Stolnotenisový turnaj

Obec Šalov - komisia sociálno-zdravotná a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Šalove vyhlasuje I. ročník stolnotenisového turnaja pre mládež (juniorov od 15 do 18 rokov) a dospelých. celý text

ostatné | 18. 3. 2015 | Autor:

Zápis do školy

Zápis do školy celý text

ostatné | 13. 1. 2015 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - Onkormányzati választások eredményei

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor:

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Šalove

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY celý text

ostatné | 6. 10. 2014 | Autor:
prvá
z 8
ďalší posledná