Navigácia

Obsah

Aktuálne

31.01.2020

Výberové konanie - Álláspályázat

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

22.01.2020

Oznámenie-Értesítés

Materská škola s VJM - Óvoda Šalov a ZŠ s VJM - Alapiskola Šalov

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

09.01.2020

Oznámenie -Értesítes

Povinnosti majiteľov psov A kutya tulajdonsok kötelezettségei

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

09.01.2020

Oznámenie - Értesítes

Nahlásenie zmien k miestnych poplatkom A helyi adók változásainak bejelentése

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

07.01.2020

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch január - marec 2020

A kommunális és válogatott hulladék elszállítása január - március 2020

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

28.09.2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018

Deň detí

Detail

19.09.2017

Detské ihrisko - Játszótér

Detské ihrisko - Játszótér

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280