Navigácia

Obsah

Aktuálne

12.07.2017

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

03.07.2017

Zber separovaného odpadu a odvoz komunálneho odpadu v mesiaci Júl 2017

A válogatott és kommunális hulladék elszállítása 7/2017

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

30.06.2017

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

30.06.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

16.06.2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť