Navigácia

Obsah

Aktuálne

11.11.2019

Plán udržateľnej mobility NSK

Informácia pre verejnosť

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

07.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Vyhlásenie volieb Informácia pre voliča - Tájekoztató Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou -Elektronikus cím a póstai úton történő szavazás kérvényezésére Žiadosť o voľbu poštou - Kérvény a póstai úton történő szavazásra

Detail Voľby⁄Választások

01.11.2019

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci November 2019

A kommunális hulladék elszállítása 11/2019

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

30.10.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020: info@salov.sk

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

30.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Detail Voľby⁄Választások

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

11.07.2019

História

História

História obce

Detail

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

28.09.2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018

Deň detí

Detail

19.09.2017

Detské ihrisko - Játszótér

Detské ihrisko - Játszótér

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280