Navigácia

Obsah

Aktuálne

16.02.2017

Západoslovenská distribučná

Termín realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Detail Oznamy

01.02.2017

Zber separovaného odpadu a odvoz komunálneho odpadu v mesiaci Február 2017

Zber separovaného odpadu a odvoz komunálneho odpadu Válogatott és kommunális hulladék elszálítása

Detail Oznamy

13.01.2017

Oznámenie - Értesítés

Povinnosť občanov nahlásiť zmeny - Lakosság kötelessége bejelenteni a változásokat

Detail Oznamy

15.11.2016

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Výzva, upozornenie

Detail Oznamy

15.11.2016

Úplná uzávierka cesty II/564 v k.ú. Bielovce

Uzávierka cesty II/564

Detail Oznamy

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť