Navigácia

Obsah

Aktuálne

01.03.2019

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci marec 2019

A válogatott és kommunális hulladék elszállítása 01/2019

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

18.02.2019

Termín odpočtu spotreby elektrickej energie -Villanyórák leolvasásának idopontja

ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19.02.2019 to je zajtra budú odpočitávať elektromery v území obce Šalov. ZSE distribučná agentúra, a.s. Bratislava értesítik a falu lakosságát, hogy 2019. február 19.-én, azaz holnap a villanyórákat fogják leolvasni a falunk teruletén.

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

06.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 2019 Informácie pre voliča - Voľby do EP na území SR 2019 Tájékoztatás a választópolgárok részére - Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019

Detail Voľby⁄Választások

31.01.2019

Registrácia chovov - informácia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp

Detail Oznamy ⁄ Közlemények

30.01.2019

Voľby prezidenta SR 2019 - A SZK elnökének választása 2019

Oznámenie emailovej adresy a vymenovaní zapisovateľky. Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka.

Detail Voľby⁄Választások

Uznesenia

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 14.5.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ Zverejnené 3.9.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 29.6.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Pozvánka

Zverejnené 28.8.2015 -BK-

Stiahnuť

03.11.2015

Uznesenia

Zverejnené 16.10.2015 -BK-

Stiahnuť

26.10.2018

Športom spoločne - Sportal közösen

Športom spoločne - Sportal közösen

06.10.2018

Detail

26.10.2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Obecné slávnosti 2018 - Falunapi ünnepség 2018

Odhalenie pamätnej tabule - Emléktábla avatás

Detail

28.09.2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018

Deň detí

Detail

19.09.2017

Detské ihrisko - Játszótér

Detské ihrisko - Játszótér

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detail

05.11.2015

Obec

Obec

Obec Šalov

Detail

Oficiálna stránka obce Šalov

 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
IČO: 00307505
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 1904 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280