Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2021

Dodatok k Z mluve o poskytovaní verejných služieb

-

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.04.2021

Zmluva o nájme zariadenia

-

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00301/001

Neuvedené

Obec Farná

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2021/00296

Neuvedené

JUDr. Ildikó Osvaldová, advokátka

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.03.2021

Zmluva o poskytovní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

č.Z-2021-024_MBe

Neuvedené

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.03.2021

Dodatrok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.03.2021

Zmluva o poskyt. auditorských služieb

2021/00283/002

1 300,00 EUR -

Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný auditor,č.licencie 491

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní lerkárskej posudkovej činnosti

-

10,00 EUR

MUDr. Alžbeta Klenková

Obec Šalov

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/4

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/3

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Dodatok č. 2

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00212-2

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00212-1

Neuvedené

Urgent s.r.o.

Obec Šalov

29.12.2020

Zmluva o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov

2020/00327/2

-

Občianske združenie Šťastný domov - Happy House

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020/00259

-

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2020/00459

0,00 EUR

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.12.2020

Poistenie majetku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Šalov

12.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorenápodľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/010/127

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zíákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/012/63

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

Dodatok č.1

0,00 EUR -

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0727

7 776,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.01

60 842,00 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

02.10.2020

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

20 701,17 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: