Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

VP/18/03339/001

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00410

0,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00403

0,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

01.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/00457

0,00 EUR

Ronald Loskot, Pri Tehelni 3087/5, 934 01 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí služby

160072018A

1 425,00 EUR

e-Gemini s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.07.2018

Zmluva o vystúpení

2018/00407/008

0,00 EUR

Banádi Zoltánné Ev.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.07.2018

Zmluva č. 105/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

105/2018

1 000,00 EUR tisíc

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.07.2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č.1 11-411871

28,54 EUR

Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

Dohoda

16/15/010/63/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov

16/15/012/84/2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

Zmluva č. 270/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

270/2018

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001714

60 842,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.06.2018

Kúpno-predajná zmluva

2018/00391

6 360,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.06.2018

Dohoda o zrušení kúpno - predajnej zmluvy

2018/00381/001

0,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

S2018/00388

0,00 EUR

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

01.06.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/00381

6 720,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018/00375

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.05.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/00366

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.05.2018

Zmluva o poskytnutí služby

2018/00296

53 491,36 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.05.2018

Dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo č. 1202/2018 uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č.1

0,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.05.2018

Zmluva o dielo č. 1202/2018

1202/2018

13 599,16 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.04.2018

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.03.2018

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.02.2018

Rámcová zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a montáží elektrických rozvodov a/alebo zariadení

2018/00306

0,00 EUR

OREM ELEKTRO s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2018

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

2018/248

0,00 EUR

Okresný súd Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: