Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001714

60 842,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

19.06.2018

Kúpno-predajná zmluva

2018/00391

6 360,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.06.2018

Dohoda o zrušení kúpno - predajnej zmluvy

2018/00381/001

0,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

S2018/00388

0,00 EUR

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

01.06.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/00381

6 720,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018/00375

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.05.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/00366

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.05.2018

Zmluva o poskytnutí služby

2018/00296

53 491,36 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.05.2018

Dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo č. 1202/2018 uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č.1

0,00 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

04.05.2018

Zmluva o dielo č. 1202/2018

1202/2018

13 599,16 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.04.2018

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.03.2018

Dodatok Ponuka E.Benefit

Dodatok Ponuka E.Benefit

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.02.2018

Rámcová zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a montáží elektrických rozvodov a/alebo zariadení

2018/00306

0,00 EUR

OREM ELEKTRO s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2018

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

2018/248

0,00 EUR

Okresný súd Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2018

Zmluva o dielo č. 4/11/2017

4/11/2017

116 275,20 EUR

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.01.2018

Dodatok Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001327 zo dňa 16.08.2017, názov projektu:

01

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9913576664

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030398331

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

09.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2029087654

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.01.2018

Zmluva o dodávke potravín uzatvorená podľa § 409 Z. č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2018/00279

0,00 EUR

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

14.12.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/00697

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

30.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

39-2017

800,00 EUR

Ing. Juliana Farkasová,Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.11.2017

Zmluva o spolupráci podľa § 59 od. 3 Zákona o odpadoch

2017/00393

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.11.2017

Dodatok k Zmluve o spolupráci č.N20160129009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 29.01.2016

N20160129009D01

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.11.2017

Dohoda č. 17/15/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

17/15/010/80

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: