Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Zmluva o poskytovní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

č.Z-2021-024_MBe

Neuvedené

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.03.2021

Dodatrok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

1

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.03.2021

Zmluva o poskyt. auditorských služieb

2021/00283/002

1 300,00 EUR -

Ing.Jozef Adamkovič, zodpovedný auditor,č.licencie 491

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/4

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

2021/00212/3

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Dodatok č. 2

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00212-2

0,00 EUR

Urgent s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/00212-1

Neuvedené

Urgent s.r.o.

Obec Šalov

29.12.2020

Zmluva o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov

2020/00327/2

-

Občianske združenie Šťastný domov - Happy House

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020/00259

-

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

15.12.2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2020/00459

0,00 EUR

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

08.12.2020

Poistenie majetku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Šalov

12.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorenápodľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/010/127

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zíákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/012/63

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

Dodatok č.1

0,00 EUR -

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0727

7 776,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.01

60 842,00 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

02.10.2020

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

20 701,17 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

11.09.2020

Príkazná zmluva

16VO/032020/POI

Neuvedené

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov

31.08.2020

Zmluva o dodávke potravín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00438

-

Zigmund Šuba MINI ABC

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.08.2020

Zmluva o dodávke poživatín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00406

0,00 EUR -

MIRKOM PLUS s.r.o.

Obec Šalov

31.07.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

10.07.2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/001/20

Dodatok č.1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: