Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Slovenská pošta - tlačové vyhlásenie

Tlačové vyhlásenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Ruka ruku myje

Ruka ruku myje

Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné dbať na osobnú hygienu a správne umývanie rúk, prečítajte si návod:
OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM. Ostrihajte deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe. Molekulárna štruktúra mydla po kontakte s vodou naruší dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné masírovať po dobu 1 minúty. Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte takisto, minimálne 30 sekúnd. Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou, čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie. Nakoniec ruky vysušiť jednorázovou papierovou utierkou, alebo vlastným čistým uterákom.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu

Jóvahagyott óvintézkedések a vírus terjedésének lelassítására celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Rúško nie je hanba

Rúško nie je hanba
Musíme si uvedomiť, že u každého z nás nemusí byť priebeh ochorenia závažný, no návštevou starého rodiča alebo ťažko chorého príbuzného (diabetici, ľudia s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, onkologickí pacienti) bez rúška môže kontakt skončiť fatálne. Preto je pre každého z nás dôležité nosiť rúšku a chrániť sa.


celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Dôležitý oznam - Fontos értesétés

Dôležitý oznam - Fontos értesétés celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal szigorú megelőző rendelkezéseket fogadot el celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Režimové opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenia HHSR celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie- Felhívas

ZŠ-MŠ celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

COVID 19 Dôležité oznámenie - Fontos értesítés

COVID 19 celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Dôležité oznámenie- Fontos értesétés

Koronavírus celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2 celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Ochrana lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor:

Výberové konanie - Álláspályázat

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:

Oznámenie-Értesítés

Materská škola s VJM - Óvoda Šalov a ZŠ s VJM - Alapiskola Šalov celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:

Oznámenie -Értesítes

Povinnosti majiteľov psov
A kutya tulajdonsok kötelezettségei celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:

Oznámenie - Értesítes

Nahlásenie zmien k miestnych poplatkom
A helyi adók változásainak bejelentése celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:

Vykurovanie a používanie pyrotechniky

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:

Oznámenie o začatí konania

Začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:

Stolnotenisová súťaž - Asztalitenisz verseny

Športové aktivity v Šalove celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Výzva

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:

Plán udržateľnej mobility NSK

Informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
prvá
z 7
posledná