Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šalov na roky 2022-2027

Vážený obyvateľia

Obec Šalov v súčasnom období pripravuje strategický dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šalov na roky 2022 -2027.

Dotazníky v tlačenej podobe budú pripravené na obecnom úrade.

Touto cestou by sme Vás chceli osloviť o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Dotazník pre obyvateľov :https://forms.gle/RG8a5PjnkAN8K9SN8

Dotazník pre podnikateľov, organizácie, združenie, spolky:https://forms.gle/VC1DKSmdjj9AnWSR9

Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska - Értesítés ideiglenes menedékjoggal rendelkező személyek lakcímváltozásáról

Bratislava – 1. apríla 2022 Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022,  na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

https://www.zmos.sk/vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach Preventívny informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach

 

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

 

Aktuality  k  možnostiam humanitárnej pomoci:

 

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine.
Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Leviciach organizuje zbierku pre obyvateľov Ukrajiny.
Zbierka v Želiezovciach bude prebiehať v Dome kultúry, Mierová 40, denne od 8:00 do 16:00 hod. Informácie poskytne Mestský úrad v Želiezovciach na čísle 0905 306 057. 

V rámci zbierky je možné priniesť:


- deky, spacie vaky
- termosky
- balené jednorazové vody
- trvanlivé mlieko
- trvanlivé potraviny (plechovky, konzervy, paštéty, balené trvanlivé pečivo)
- WC papier, papierové vreckovky
- vlhčené obrúsky
- detské mlieko, detské kaše
- detské plienky, detské fľašky, cumle
- krabičkové mliečka a džúsy, piškóty
- základné lieky (proti bolesti, detské sirupčeky, detské krémy)


NEZBIERA sa oblečenie, potraviny v sklenených obaloch, paplóny, vankúše, periny, veci v už otvorených obaloch, pečivo. Rovnako sa zatiaľ nezbierajú zdravotnícke potreby. Prosíme vás rešpektovať tieto pokyny. ĎAKUJEME !!!

UPOZORNENIE: Finančnú pomoc priamo nezbierame, prostriedky je možné poslať na centrálny účet Slovenského červeného kríža, ktorého číslo nájdete na webovej aj facebookeovej stránke.

 

 

 

Mesto Levice, Okresný úrad Levice a Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizujú odber krvi s názvom
 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

v utorok 8. 3. 2022 od 7:00 do 12:00 hod. v Športovej hale v Leviciach (Turecký rad 5, Levice). Účasť je nutné vopred nahlásiť na: 0902 891 597 alebo peter.bencek@levice.sk

Formulár pre záujemcov o pomoc Ukrajine (fyzické osoby, podnikateľské subjekty):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linky na webové stránky určené na pomoc Ukrajine:

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Kvapka krvi pre Ukrajinu

 

 

A humanitárius  segély  aktuális lehetőségei

 

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása transzparens számlát nyitott Ukrajna megsegítésére.
A transzparens számla címe és száma:
ZMOS_POMOC_UKRAJINE SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

A Szlovák Vöröskereszt lévai területi egylete gyűjtést szervez Ukrajna lakosságának.


A gyűjtés Zselízen a városi művelődési otthonban lesz (Béke u. 40), naponta 8:00-tól 16:00 óráig. Bővebb tájékoztatást a Zselízi Városi Hivatal nyújt a 0905 306 057- es telefonszámon.

 

Adományozni lehet:


– takaró, hálózsák
– termosz
– csomagolt ivóvíz
– tartós tej
– tartós élelmiszer (dobozos, konzerv, pástétom, csomagolt tartós sütemény)
– WC papír, papír zsebkendő
– nedves törlőkendő
– tejalapú tápszer, gyerek-kása
– pelenka, cumisüveg, cumi
– dobozos tej és gyümölcslé, piskóta
– alapvető gyógyszerek (fájdalomcsillapító, gyermek-szirupok és - krémek).

NEM gyűjtenek ruházatot, üvegben tárolt élelmiszert, paplanokat és párnákat, felnyitott
csomagolású tárgyakat, péksüteményt és egyelőre egészségügyi kellékeket.
Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat.

KÖSZÖNJÜK !!!


FIGYELEM: 

Pénzbeli támogatást közvetlenül nem gyűjtünk, a forrásokat a Szlovák Vöröskereszt központi számlájára lehet utalni, melynek száma a honlapon és Facebook oldalon található.


2022. március 8-án, kedden 7:00-től 12:00 óráig a lévai sportcsarnokban (Léva, Török sor 5).
A részvételt előzetesen jelezni kell itt: 0902 891 597 vagy peter.bencek@levice.sk

 

Űrlap a segíteni szándékozóknak(magánszemélyek, vállalkozók):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

 

Linkek az Ukrajna megsegítésére létesült szlovákiai honlapokra:

 

http://www.ktopomozeukrajine.sk/

http://www.pomocpreukrajinu.sk/

http://www.ua.gov.sk/

 

Vércsepp Ukrajnáért

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-cinnosti-prevadzok-a-organizacii-hromadnych-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 289 és 290-es számú Hirdetményei, melyek 2021.12.10-től érvényesek.
Úrad verejného zdravotníctva zverejnil dve nové vyhlášky k činnosti prevádzok a hromadných podujatí.

 

https://www.zmos.sk/rokovania-obecnych-zastupitelstiev-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-platny-od-pondelka-22-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

http://www.uvzsr.sk/

 

http://korona.gov.sk/

 

Koronavírus a Slovensko - Koronavírus a Slovensko

Správy

prvá
z 14
posledná

VYHLÁŠKA č. 234 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 234 -es számú Hirdetménye celý text

VYHLÁŠKA č. 234 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 234 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 233 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 233 -as számú Hirdetménye celý text

VYHLÁŠKA č. 233 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 233 -as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 226 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 226 -os számú Hirdetménye celý text

VYHLÁŠKA č. 226 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 226 -os számú Hirdetménye celý text
celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 223 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 223 -as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 223 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 223 -as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

Zmeny CP od 1.8.2021 OJ Levice Autóbuszok menetrend változásai 2021.08.01-től a Lévai járásban


Zmeny CP od 1.8.2021 OJ Levice
Autóbuszok menetrend változásai 2021.08.01-től a Lévai járásban celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin- Óvoda mukodése a nyári szunido alatt

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin- Óvoda mukodése a nyári szunido alatt
12.07.2021-31.08.2021 celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor:

Zmena termínu odvozu KO - Változás a háztartási hulladék elszállításának napjáról

Zmena termínu odvozu KO - Változás a háztartási hulladék elszállításának napjáról celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor:

Štatistický úrad SR-A Szlovák Köztársaság Statisztikai hivatala

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021-A háztartások pénzügyi és fogyasztási felmérése 2021

celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl - september 2021 - A kommunális és válogatott hulladék elszállítása júl - szeptember 2021

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiacoch júl - september 2021
A kommunális és a válogatott hulladék elszállítása júl - szeptember 2021 celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor:

Oznam-Értesítés

Očkovanie - Oltás COVID-19 celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor:

Deň detí-Gyermeknap

Deň detí-Gyermeknap celý text

ostatné | 17. 6. 2021 | Autor:

Vážení občania -Tisztelt lakosok

Vážení občania -Tisztelt lakosok celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 200 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 200-as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 200 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 200-as számú Hirdetménye celý text

ostatné | 6. 6. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 212 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 212 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 212 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 212 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor:

Testovanie -Tesztelés

Testovanie-Tesztelés COVID-19

celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor:

Vyčistime si Slovensko -Tisztítsuk meg Szlovákiát

Vyčistime si Slovensko -Tisztítsuk meg Szlovákiát celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 208 -as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 208 -as számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 207 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 207 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 207 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 207 -es számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 206 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 206 -os számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 206 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 206 -os számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 205 -ös számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 205 -ös számú Hirdetménye
celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Uznesenie vlády SR č. 260

Uznesenie vlády SR č. 260 celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID-19

Testovanie-Tesztelés COVID-19 celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 204 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 204 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 204 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 204 -es számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 203 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 203 -as számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 203 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 203 -as számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 202

VYHLÁŠKA č. 202 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 202 -es számú Hirdetménye

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

Testovanie-Tesztelés COVID -19

Testovanie-Tesztelés COVID -19 celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor:

VYHLÁŠKA č. 199 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 199 -es számú Hirdetménye

VYHLÁŠKA č. 199 Úradu verejného zdravotníctva SR - A Szlovák Köztáraság Közegészségügyi Hivatalának 199 -es számú Hirdetménye celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:
prvá
z 14
posledná