Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa
"Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov" celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor:

Oznam - Értesítés

Povinnosť občanov nahlásiť zmeny.
Lakosság kötelessége bejelenteni a változásokat celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:

Pozvánka - Meghívó

Meghívó: Borverseny
Pálinkaverseny celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Ponuka - Ajánlat

Ponuka - Ajánlat celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce "Obstaranie tovarov - Obstaranie štyroch veľkokapacitných kontajnerov s objemom 7 m3. V obci Šalov" celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na práce "Stojiská na zberné nádoby v obci Šalov" celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Meghívó - Karácsonyi vásár

Karácsonyi vásár celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh
strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020"
celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor:

Výzva - Felhívás

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:

Verejná vyhláška / Hirdetmény

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe
Hirdetmény - Felhívás celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:

Očkovanie psov - Kutyaoltás

Očkovanie psov - Kutyaoltás celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor:

Konkurz poisťovne Rapid life

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce "Obstaranie tovarov - Obstaranie štyroch veľkokapacitných kontajnerov s objemom 7 m³ v obci Šalov" celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce "STOJISKÁ NA ZBERNÉ NÁDOBY V OBCI ŠALOV" celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor:

Obecné oslavy - Falunapi ünnepség

Obecné oslavy - Falunapi ünnepség celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor:

Šalovský guláš 2017

Gulyásfőző verseny 2017 celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor:

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu celý text

ostatné | 12. 7. 2017 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe celý text

Voľby do orgánov samosprávnych krajov/Választások a regionális önkormányzati szervekbe | 30. 6. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru celý text

ostatné | 16. 6. 2017 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.06.2017

Villamosenergia - szolgáltatás szüneteltetése 2017 június 30-án celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor:

Voľba hlavného kontrolóra obce Šalov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 28.03.2017 do odvolania. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor:

Oznámenie Daňového úradu

Oznámenie celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:
5. BORUM

5. BORUM

Léva, Vámosladány és Garamsalló
2017. MÁRCIUS 3 - 5. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Západoslovenská distribučná

Termín realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Povinnosť občanov nahlásiť zmeny - Lakosság kötelessége bejelenteni a változásokat celý text

ostatné | 13. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 7
posledná