Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.09.2018

20182304

systémová podpora URBIS

50,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

180612

za dodanie veľkokapacitných kontajnerov

6 360,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

1804655

potraviny ŠJ

27,30 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

9180002779

aSc agenda aktualizácia

199,00 EUR

ASC Applied Software Consultans,s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018

súbor písaniek pre 1. ročník

22,64 EUR

PALAESTRA s.r.o., Bratislava – mestská časť Rača

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

12018002

potraviny pre ŠJ podľa dodacích listov

50,42 EUR

4G commercium s.r.o., Malé Ludince č. 18

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

2018123

Údržba a spravovanie siete 6/2018

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.09.2018

33180197

tonerové kazety pre OcU, MŠ a ZŠ

43,93 EUR

EUROffice, SNP 156, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

1917

písanky pre 1. ročník FA z roku 2017

20,64 EUR

PALAESTRA s.r.o., Bratislava – mestská časť Rača

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

DF33180197

tonerové kazety pre OcU, MŠ a ZŠ

43,93 EUR

EUROffice, SNP 156, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

1804874

potraviny pre šj pri mš

71,60 EUR

Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

0222439010

telekomunikačný poplatok

57,68 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

1010489304

telekomunikačný poplatok -urgencia 4.5/2018

73,95 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

20180039

zabezpečenie pohrebu neb. Juraja Homu

315,00 EUR

Pohrebné služby Peter Pastorek, Cintorínska 3, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

20180040

zabezpečenie výdavkov za pohreb Imrich Balázs

475,00 EUR

Pohrebné služby Peter Pastorek, Cintorínska 3, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

183028

Dodávka balenej pitnej vody

56,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

5011800126

spracovanie PaM 52018

38,36 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

20180939

Zber a zabezpečenie vedľajších živočíšnych produkt 5/2018

19,80 EUR

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

0119605640

telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

84157738

poradca 2019 predplatné

65,80 EUR

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A, é10 01 Žilina

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

2018/1206

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob

13 599,17 EUR

NESS.IMEX s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

8209974507

telekomunikačný poplatok a internet

38,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

29.06.2018

8209974486

telekomunikačný poplatok internet

39,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

20.08.2018

052018

strava HN MŠ a ZŠ 5/2018

231,92 EUR -

Školská jedáleň pri MŠ, 935 71 Šalov

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.06.2018

180507

odvoz odpadu 5/2018

257,09 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: