Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.12.2020

Poistenie majetku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Šalov

12.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-30-10-2020-SK

0,00 EUR -

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorenápodľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hnotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/010/127

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.11.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zíákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/15/012/63

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

28.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

Dodatok č.1

0,00 EUR -

LOMTEC. com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0727

7 776,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

02.10.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.01

60 842,00 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

02.10.2020

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

20 701,17 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, Bratislava

Obec Šalov

11.09.2020

Príkazná zmluva

16VO/032020/POI

Neuvedené

Miestna akčná skupina - Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Šalov

31.08.2020

Zmluva o dodávke potravín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00438

-

Zigmund Šuba MINI ABC

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.08.2020

Zmluva o dodávke poživatín uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2020/00406

0,00 EUR -

MIRKOM PLUS s.r.o.

Obec Šalov

31.07.2020

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

10.07.2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/001/20

Dodatok č.1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.07.2020

Zmluva o dielo

Dodatok č. 2

0,00 EUR

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Obec Šalov

25.06.2020

Zmluva o dielo

2020/00278

992,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Šalov

01.06.2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2020A16006-1

-

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.04.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00307505/000/2020

0,00 EUR -

INISOFT s.r.o.

Obec Šalov

10.03.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov

Dodatok č. 2

0,00 EUR

OZ Šťastný domov-Happy House

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2020

Municipálny úver - Univerzál

114/002/20

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

18.02.2020

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)

114/001/20

116 275,20 EUR Stošstnásťtisícdvestosedemdesiatpäť Eur dvadsať centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - KD

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - ZŠ

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok - OcÚ

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V275

417/2020

14 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR, Pre Investície a informatizáciu

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: