Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2020

8259755325

Telekomunikačný poplatok

18,71 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov

29.05.2020

0119605640

Telekomunikačný poplatok

48,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov

29.05.2020

7700999234

elektrická energia

453,27 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov

29.05.2020

200793

Poplatok za uloženie odpadu 4/2020

27,30 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

29.05.2020

200792

O dvoz a uloženie KO 4/2020

100,80 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

29.05.2020

8258566805

Telekomunikačný poplatok

41,69 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov

29.05.2020

8258566834

Telekomunikačný poplatok

38,60 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov

29.05.2020

7700999255

Elektrická energia VO

438,26 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov

29.05.2020

2020017

Za spracovanie správy hodnotenie faktorov práce

150,00 EUR

Losky s.r.o.

Obec Šalov

29.05.2020

2020082

Spravovanie siete 4/2020

120,00 EUR

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS, SNP 13/83, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

29.05.2020

200638

Odvoz a uloženie odpadu

201,60 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

29.05.2020

200639

Poplatok za uloženie odpadu 4/2020

54,60 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

29.05.2020

202069

Členské na rok 2020

20,25 EUR

Ister-Granum, Széchenyi tér 11 Esztergom

Obec Šalov

29.05.2020

1220041074

Kancelárske potreby

22,64 EUR

MIRA OFFICE s.r.o.

Obec Šalov

15.06.2020

20200021

Oprava čerpadla a el. vedenia v KD

224,84 EUR

OREM ELEKTRO s.r.o.

Obec Šalov

30.04.2020

0222439010

Telekomunikačný poplatok

59,04 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov

30.04.2020

202000333

Rukavice ochranné

61,57 EUR

AGRO-MARKET s.r.o, Komenského 29, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

30.04.2020

8257478613

Telekomunikačný poplatok

18,71 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Obec Šalov

30.04.2020

0119605640

Telekomunikačný poplatok

45,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Šalov

30.04.2020

33200061

Toner tlačiareň

38,64 EUR

EUROffice, SNP 156, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov

30.04.2020

42001064

Za poskytnutie sofvéru odpady

118,80 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Šalov

30.04.2020

42001063

Servisná podpora odpady

39,60 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Šalov

30.04.2020

2220040868

Kancelárske potreby

50,76 EUR

MIRA OFFICE s.r.o.

Obec Šalov

30.04.2020

20012

Knihy pre ZŠ vzdelávacie poukazy

83,51 EUR

TEXTUS s.r.o.

Obec Šalov

30.04.2020

12000002

Šitie ochranných rúšok

375,00 EUR

Július Kardoš-JulBett

Obec Šalov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: