Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky - Szerződések,számlák,megrendelések

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.02.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2030398331

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

23.02.2015

Rámcová zmluva o dielo

RZoD

19 999,00 EUR

Július Orem, Svodov č. 33, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

2/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.01.2015

Kúpna zmluva

31-01-2015-0410A

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,Koháryho 2,934 43 Levice

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.01.2015

Zmluva o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody

2015/029

0,00 EUR

Aquaservis.sk - Ing.Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

05.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

01/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice

Obec Šalov

26.09.2014

Zmluva o splátkovom úvere

3005/14/033

99 095,96 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

26.09.2014

Zmluva o splátkovom úvere

3005/14/032

19 819,19 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

03.09.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400059

1400059

49 207,95 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

21.08.2014

Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 17.02.2014

1

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

KOVACS AGRO spol.s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400058

1400058

49 888,01 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.03.2014

Nájomná zmluva

74/2014

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

Pásztor Július, Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce

27.02.2014

Dodatok Ponuka E.Výhoda

Dodatok

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.02.2014

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

KOVACS AGRO spol.s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

18.02.2014

Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky

355/2014

0,00 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

16.10.2013

Zmluva o zabezpečení vzdelávania

1

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.10.2013

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

20596/26110130083

5 166,39 EUR

Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

27.09.2013

Zmluva o dielo

353/2013

3 936,00 EUR

PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.06.2013

Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu

00307505/ZOZ-SK/2010AK1

0,00 EUR

ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

11.03.2013

Licenčná zmluva

U989/2013

199,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

07.03.2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

111/2013

0,00 EUR

MADE spol. s. r. o.,Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

13.12.2012

Dodatok č. 3 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

č.3

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

10.09.2012

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 732,99 EUR

STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

12.12.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

9/MVO/2009/1BAO25/15

23 934,27 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

25.07.2011

Zmluva č. 11a/2006 na odvoz tuhého komunálneho odpadu

Dodatok č. 3a

0,00 EUR

MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: